Cijfer

Een cijfer is een element van een verzameling die, in haar geheel beschouwd, een systeem van getallen omvat. Een cijfer is dus een getal in een specifieke context. In het decimale (basis-10) Arabische getallensysteem zijn de cijfers de elementen van de verzameling {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

In het binaire getallensysteem zijn de cijfers de elementen van de verzameling {0, 1}. Dit systeem wordt door computers gebruikt omdat de twee cijfers de logische lage en hoge toestanden kunnen voorstellen. De term "binair cijfer" wordt in computertaal gecomprimeerd tot "bit". Andere getallenstelsels die in de informatica worden gebruikt zijn het octale en het hexadecimale stelsel. In het octale getallenstelsel zijn de cijfers de elementen van de verzameling {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. In het hexadecimale stelsel zijn de cijfers de elementen van de verzameling {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}.

De term "cijfer" wordt vaak gebruikt om een getal op een specifieke plaats in een groter getal weer te geven, of in een getal met een breuk uitgedrukt met behulp van een radixpunt. Bijvoorbeeld, in het decimale getal 2609,37, is het cijfer 2 het duizendtallige cijfer, het cijfer 6 het honderdtallige cijfer, het cijfer 0 het tientallige cijfer, het cijfer 9 het enengetal, het cijfer 3 het tiende cijfer en het cijfer 7 het honderdste cijfer.

In de biologie en anatomie verwijst de term naar een vinger of teen van een mens of dier. In de robotica kan de term verwijzen naar elk klein, nuttig aanhangsel in een eindeffector (robothand).