Chief reputation officer (CRO)

Een chief reputation officer (CRO) is de C-level corporate executive belast met het toezicht op activiteiten in alle gebieden van een organisatie die mogelijk een impact hebben op de publieke perceptie van die onderneming. 

Door middel van reputatiemanagement inspanningen, probeert de CRO de perceptie van de organisatie vorm te geven door het monitoren en beïnvloeden van de publiekelijk beschikbare informatie over de organisatie. De belangrijkste missie van de CRO is echter ervoor te zorgen dat alle activiteiten, interacties en communicatie van de organisatie en de werknemers die namens de organisatie optreden, in lijn zijn met de kernwaarden en bedrijfsvisie van het bedrijf. 

De CRO rapporteert doorgaans aan de CEO (chief executive officer) en werkt nauw samen met bedrijfsafdelingen die betrokken zijn bij public relations, human resources, marketing en sociale media. In sommige gevallen zal dezelfde persoon in meerdere hoedanigheden optreden, en zowel CRO als chief marketing officer (CMO), chief strategy officer (CSO) of chief risk officer (CRO) zijn, naast andere mogelijkheden. 

Echter, er zijn goede redenen om van chief reputation officer een toegewijde positie te maken. Om te beginnen zijn de eisen die aan de CRO-positie worden gesteld aanzienlijk vanwege de uitgebreide autoriteit en verantwoordingsplicht die deze functie met zich meebrengt. Bovendien maken de toenemende nadruk op bedrijfsethiek en transparantie hun toezicht cruciaal voor de duurzaamheid van het bedrijf. 

Zie een video over het creëren van vertrouwen in uw bedrijf en het beheren van uw reputatie: