Chief Privacy Officer (CPO)

Een Chief Privacy Officer (CPO) is een corporate executive belast met het ontwikkelen en implementeren van beleid dat is ontworpen om gegevens van werknemers en klanten te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. 

Een privacybeleid legt uit hoe een organisatie omgaat met alle informatie van klanten, cliënten of werknemers die in haar activiteiten wordt verzameld. Een bedrijfsprivacybeleid moet ook praktijken en procedures uitleggen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat aan de privacyvereisten wordt voldaan.

Andere elementen van de CPO-functie omvatten het onderhouden van een uitgebreide en actuele kennis van zowel de bedrijfsactiviteiten als de privacywetgeving, evenals het communiceren van de details van het privacybeleid van het bedrijf aan zowel personeel als klanten. De CPO is typisch de organisatie point person voor de media en andere externe vragen over privacy-gerelateerde zaken. 

Om effectief te voldoen aan de uitdagingen van de baan, moet de CPO werken in samenwerking met andere C-level executives, met name degenen wier gebieden van zorg overlappen, zoals de Chief Information Officer (CIO), de Chief Security Officer (CSO), de Chief Data Officer (CDO) en de Chief Compliance Officer (CCO).