CERT-In (het Indiase Computer Emergency Response Team)

Wat is CERT-IN?

CERT-In (het Indiase Computer Emergency Response Team) is een door de overheid gemandateerde organisatie voor de beveiliging van informatietechnologie (IT). Het doel van CERT-In is om te reageren op computerbeveiligingsincidenten, verslag uit te brengen over kwetsbaarheden en effectieve IT-beveiligingspraktijken in het hele land te bevorderen.

CERT-In is in 2004 opgericht door het Indiase ministerie van Informatietechnologie en opereert onder auspiciën van dat ministerie. Volgens de bepalingen van de Information Technology Amendment Act 2008 is CERT-In verantwoordelijk voor het toezicht op het beheer van de wet.

CERT-organisaties over de hele wereld zijn onafhankelijke entiteiten, hoewel er sprake kan zijn van gecoördineerde activiteiten tussen groepen. De eerste CERT groep werd gevormd in de Verenigde Staten op de Carnegie Mellon University.