Centimeter kubieke meter per gram

De centimeter kubieke meter per gram (gesymboliseerd cm 3 /g) is de standaard eenheid van specifiek volume in het centimeter-gram-seconde ( cgs ) of kleine-eenheid metrisch systeem. Het soortelijk volume is het reciproke van de dichtheid.

Een stof met een soortelijk volume van 1 cm 3 /g heeft dezelfde dichtheid als water. Materialen met een hogere dichtheid hebben een lager soortelijk volume; materialen met een lagere dichtheid hebben een hoger soortelijk volume.

Vaak worden alternatieve eenheden gebruikt om het soortelijk volume uit te drukken. De meest gebruikte daarvan is de meter kubieke meter per kilogram (m 3 /kg). Een stof met een soortelijk volume van 1 m 3 /kg heeft een soortelijk volume van 1000 cm 3 /g. Omgekeerd heeft een stof met een specifiek volume van 1 cm 3 /g een specifiek volume van 0,001 m 3 /kg.

Zie ook gram , centimeter , specifiek volume , dichtheid , Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), en Tabel van Fysische Eenheden .