Censorware

Censorware is een term die pejoratief wordt gebruikt om software te beschrijven die ongewenste websites of inhoud wegfiltert. Voorbeelden zijn Cybersitter, N2H2, Netnanny, Surfwatch, en Wisechoice. Dit soort software is ontworpen om de mogelijkheden van een individu om bepaalde soorten informatie te verzenden of te ontvangen te beperken, en om die reden is het gebruik ervan (in openbare bibliotheken, bijvoorbeeld) een controversiële kwestie. Organisaties als de American Civil Liberties Union (ACLU) en het Electronic Privacy Information Center (EPIC) stellen dat het gebruik van censorware in strijd is met het individuele recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging, zoals vastgelegd in de grondwet van de Verenigde Staten.

Er zijn een aantal problemen met censorware, nog afgezien van de vraag of het al dan niet inbreuk maakt op het individuele recht op toegang tot informatie. Censorware blokkeert bepaalde categorieën websites en gebruikt ook op taal gebaseerde criteria om ongewenste inhoud te definiëren. Gezien de dubbelzinnige aard van geïsoleerde delen van spraak, kunnen woorden en zinnen die in de ene context als onaanvaardbaar worden beschouwd, in een andere context volkomen onschuldig zijn. Een dergelijke dubbelzinnigheid kan ertoe leiden dat onschuldig materiaal wordt geblokkeerd of, omgekeerd, dat aanstootgevend materiaal door de filters van het programma komt. In 2000 organiseerde het Digital Freedom Network (DFN), een organisatie voor internetrechten, een wedstrijd voor het meest belachelijke voorbeeld van censorware in actie. De winnaar van de wedstrijd was een student die de toegang tot de website van zijn middelbare school in de schoolbibliotheek werd geweigerd omdat in zijn zoekterm het woord "high" voorkwam.

Bobson Wong, de directeur van DFN, stelt dat ouders toezicht moeten houden op hun kinderen in plaats van te vertrouwen op censuurprogramma's die dat voor hen doen. Het komt er volgens Wong op neer dat filtersoftware niet in de plaats kan komen van een menselijk oordeel.