CE-router (customer edge router)

Een CE-router (customer edge router) is een router op het terrein van de klant die een Ethernet-interface tussen het LAN van de klant en het core-netwerk van de provider biedt. CE-routers, P-router (provider routers) en PE-router (provider edge routers) zijn componenten in een MPLS-architectuur (multiprotocol label switching). Provider routers bevinden zich in de core van het netwerk van de provider of carrier. Provider edge routers bevinden zich aan de rand van het netwerk. CE-routers maken verbinding met PE-routers en PE-routers maken via P-routers verbinding met andere PE-routers.

Hier volgt een scenario: Een klant met vestigingen in LA en Atlanta wil deze vestigingen met elkaar verbinden via een MPLS VPN dat door AT&T wordt geleverd. Om dit te doen zou de klant een link kopen van de on-site CE router naar de PE router in het centrale kantoor van AT&T en zou hij hetzelfde doen in LA en Atlanta. De PE-routers zouden een verbinding maken via de backbone-routers (P-routers) van AT&T om de twee CE-routers in LA en Atlanta in staat te stellen via het MPLS-netwerk te communiceren.