Causaliteit

Causaliteit, of causaliteit, is het vermogen van een variabele om een andere te beïnvloeden. De eerste variabele kan de tweede variabele doen ontstaan of kan de incidentie van de tweede variabele doen schommelen.

Causatie wordt vaak verward met correlatie, die aangeeft in welke mate twee variabelen de neiging hebben om parallel toe te nemen of af te nemen. Correlatie op zich houdt echter geen oorzakelijk verband in. Er kan bijvoorbeeld een derde factor zijn die verantwoordelijk is voor de schommelingen in beide variabelen.

Er is bijvoorbeeld een statistisch significante correlatie gerapporteerd tussen gele auto's en een lager aantal ongevallen. Dat betekent niet dat gele auto's veiliger zijn, maar alleen dat er minder gele auto's bij ongelukken betrokken zijn. Een derde factor, zoals het persoonlijkheidstype van de koper van gele auto's, is waarschijnlijk verantwoordelijker dan de kleur van de lak zelf.

Ionica Smeets bespreekt de correlatie tussen ijshoorntjes en verdrinkingsdoden: