Classical computing

Classical computing is een andere naam voor binary computing. In deze traditionele benadering van computergebruik wordt informatie opgeslagen in bits die logisch worden weergegeven door een 0 (uit) of een 1 (aan). Hedendaagse processoren, waaronder x86- en ARM-processoren, ondersteunen klassieke computerverwerking.  Klassieke computerverwerking staat in contrast met quantumverwerking, een vorm van niet-klassieke computerverwerking die gegevens weergeeft in … Meer lezen

Kwantumcomputer

Een kwantumcomputer is een nog hypothetische machine die berekeningen uitvoert op basis van het gedrag van deeltjes op subatomair niveau. Een dergelijke computer zal, als hij ooit wordt ontwikkeld, in staat zijn veel meer miljoenen instructies per seconde (MIPS) uit te voeren dan enige voorgaande computer. Een dergelijke exponentiële vooruitgang in verwerkingscapaciteit zou te danken … Meer lezen

Bootsector

Een bootsector is een speciaal toegewezen deel van een opslagschijf dat de bestanden bevat die nodig zijn om het besturingssysteem (OS) en andere opstartbare programma’s te starten. Opstartbare programma’s zijn onder meer sommige antivirusprogramma’s, schijfpartitioneringssoftware, back-uptools en diagnostische schijven, maar ook standaard besturingssystemen. Aan het begin, wanneer een computer wordt opgestart, start het basic input … Meer lezen

Genetische manipulatie

Genetische manipulatie is de doelbewuste, gecontroleerde manipulatie van de genen in een organisme met de bedoeling dat organisme op de een of andere manier beter te maken. Dit gebeurt meestal onafhankelijk van het natuurlijke voortplantingsproces. Het resultaat is een zogenaamd genetisch gemodificeerd organisme (GGO). Tot op heden zijn de meeste inspanningen op het gebied van … Meer lezen

Audio ruis

Zie ook ruis . In audio , is ruis in het algemeen elk onaangenaam geluid en, meer technisch, elk ongewenst geluid dat onbedoeld aan een gewenst geluid wordt toegevoegd. Omgevingsgeluid zelf is een reeks veranderingen in luchtdruk die in golven wordt overgebracht van de geluidsbron naar iedereen die de zintuigen heeft om de golven waar … Meer lezen

Zoekoperator

Een zoekoperator (soms zoekparameter genoemd) is een teken of een tekenreeks die in een zoekopdracht van een zoekmachine wordt gebruikt om de zoekfocus te beperken. In de wiskunde en informatica zijn operatoren tekens of tekenreeksen die een actie voorstellen of een actie laten uitvoeren. Booleaanse operatoren worden vaak gebruikt bij het zoeken. AND, bijvoorbeeld, geeft … Meer lezen

Geünificeerde veldentheorie of Theorie van Alles (TOE)

Geünificeerde veldentheorie wordt soms de Theorie van Alles (TOE, afgekort) genoemd: het lang gezochte middel om alle bekende verschijnselen aan elkaar te knopen om de aard en het gedrag van alle bestaande materie en energie te verklaren. In de natuurkunde verwijst een veld naar een gebied dat onder invloed staat van een of andere kracht, … Meer lezen

Medium

Een medium is een derde partij of element waardoor een boodschap wordt overgebracht. Dit lijkt zowel op de informatietechnologie als op seances van toepassing te zijn. In de informatietechnologie kan een medium zijn: een fysiek transmissiemedium zoals optische vezel een presentatiemedium (en dus de termen multimedia en reclamemedia) In zijn invloedrijke boek, Understanding Media , … Meer lezen

Heropstarten (warm boot, cold boot)

Heropstarten is het opnieuw opstarten van een computer en het opnieuw laden van het besturingssysteem. De meest voorkomende redenen om opnieuw op te starten zijn omdat de installatie van nieuwe software of hardware dit vereist, of omdat toepassingen om de een of andere reden niet reageren. Op computers met Windows kunt u meestal opnieuw opstarten … Meer lezen

Woord

In computerarchitectuur is een woord een gegevenseenheid van een bepaalde bit lengte die kan worden aangesproken en verplaatst tussen opslag en de computerprocessor. Meestal is de bitlengte van een woord gelijk aan de breedte van de databus van de computer, zodat een woord in één keer kan worden verplaatst van het geheugen naar een processorregister. Voor elke … Meer lezen