E-trombose

E-trombose is een nieuw erkende variant van diepe veneuze trombose (DVT) veroorzaakt door langdurig achter een computer te zitten. Trombose is het ontstaan van een bloedklonter (trombus) in het hart of een bloedvat, waardoor het slachtoffer het risico loopt op een embolie (belemmering van de bloedstroom). DVT werd voor het eerst in verband gebracht met … Lees meer

Linkrot

Linkrot is de neiging van hypertext links van een website naar een andere website om nutteloos te worden als andere websites ophouden te bestaan of hun webpagina’s verwijderen of reorganiseren. Uit een recent onderzoek bleek dat bijna één op de vier webpagina’s in de steekproef een slechte link bevatte. Waarnemers merken op dat de hoeveelheid … Lees meer

Archie

Archie is een programma waarmee u de bestanden van alle Internet FTP-servers die anonieme FTP aanbieden kunt doorzoeken. Archie is eigenlijk een indexeringsspin die elke anonieme FTP-site bezoekt, alle directory- en bestandsnamen leest en ze vervolgens indexeert in een grote index. Een gebruiker kan dan een query doen bij Archie, die de query vergelijkt met … Lees meer

Quantum computing

Quantum computing is een studiegebied dat zich richt op de ontwikkeling van computergebaseerde technologieën rond de principes van de kwantumtheorie. De kwantumtheorie verklaart de aard en het gedrag van energie en materie op het kwantumniveau (atomair en subatomair). Kwantumcomputing gebruikt een combinatie van bits om specifieke rekentaken uit te voeren. Dit alles met een veel hogere … Lees meer

Factorial

The factorial, symbolized by an exclamation mark (!), is a quantity defined for all integer s greater than or equal to 0. For an integer n greater than or equal to 1, the factorial is the product of all integers less than or equal to n but greater than or equal to 1. The factorial … Lees meer

Webmaster

Een webmaster is iemand die de inhoud en organisatie van een website creëert en beheert, de computerserver en technische programmeringsaspecten van een website beheert of beide doet. Bedrijven die adverteren voor een webmaster verschillen in hun gebruik van de term. In een kleiner bedrijf zorgt een webmaster meestal voor alle technische aspecten van de website.In een … Lees meer

Synchroniciteit

Synchroniciteit is een begrip ontwikkeld door de psycholoog Carl Jung om een waargenomen zinvol toeval te beschrijven. Jung beschreef synchroniciteit als een “acausaal verbindingsprincipe” waarbij gebeurtenissen, zowel groot als klein, in de buitenwereld zich kunnen afstemmen op de ervaring van het individu, misschien persoonlijke zorgen of gedachten weerspiegelend of echoënd. Bijvoorbeeld, terwijl één van Jung’s … Lees meer

Latitude en longitude

Latitude en longitude zijn hoeken die op unieke wijze punten op een bol definiëren. Samen vormen de hoeken een coördinatenschema waarmee geografische posities op het oppervlak van planeten zoals de aarde kunnen worden gelokaliseerd of geïdentificeerd. De breedtegraad wordt gedefinieerd ten opzichte van een equatoriaal referentievlak. Dit vlak loopt door het middelpunt C van de … Lees meer

Kiosk

Een kiosk (uitgesproken als KEE-ahsk) is een kleine, vrijstaande fysieke structuur die informatie weergeeft of een dienst verleent. Kiosken kunnen bemand of onbemand zijn, en onbemande kiosken kunnen digitaal of niet-digitaal zijn. Het woord kiosk is van Franse, Turkse en Perzische oorsprong en betekent paviljoen of portiek. In het bedrijfsleven worden kiosken vaak gebruikt op locaties … Lees meer

Design by committee

Design by committee is een term die soms wordt gebruikt om een ontwerp te beschrijven dat gebrekkig is omdat te veel mensen input hebben geleverd. De uitdrukking impliceert een gebrek aan een coherente visie en, misschien als gevolg daarvan, een mislukking om de problemen die het ontwerp moest oplossen succesvol op te lossen. In een … Lees meer