WYSIWYP (what you see is what you print)

WYSIWYP (uitgesproken als wizzy-whip en staat voor what you see is what you print ) is de mogelijkheid van een toepassingsprogramma, zoals een tekstverwerker, om printversies van inhoud te genereren die overeenkomen met wat de gebruiker op het scherm ziet. De WYSIWYP-functie is bedoeld om een probleem op te lossen dat gebruikers van tekstverwerkers heeft … Lees meer

Enterprise Integration Patterns (EIP)

Enterprise integration patterns (EIP) is een catalogus van ontwerppatronen voor het ontwikkelen van systemen om nieuwe en bestaande software in een bedrijfsomgeving te integreren. Het boek, waarvan de volledige titel Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, is geschreven door Gregor Hohpe en Bobby Woolf en gepubliceerd in 2003. EIP biedt 65 design … Lees meer

Dynamisch casemanagement (DCM)

Dynamisch casemanagement (DCM) is het afhandelen van casusgerelateerd werk door het gebruik van technologieën die aspecten van elke casus automatiseren en stroomlijnen. In deze context is een case een verzameling informatie over een bepaalde instantie van iets, zoals een persoon, bedrijf, incident of probleem. DCM – soms ook wel “advanced case management” (ACM) genoemd — … Lees meer

Krimpfolie-licentie

Wat is een krimpfolie-licentie? Een krimpfolie-licentie is een eindgebruikersovereenkomst (EULA) die in een plastic verpakking bij de software is gevoegd. Zodra de eindgebruiker de verpakking opent, wordt de EULA geacht van kracht te zijn. Er bestaat enige bezorgdheid over de wettigheid van een overeenkomst die de gebruiker vóór de aankoop niet kan bekijken. Om deze … Lees meer

Mobile application manager (MAM)

Een mobile application manager is een hulpmiddel dat door netwerkbeheerders wordt gebruikt om op afstand op smartphones en tablets geïnstalleerde softwareprogramma’s te installeren, bij te werken, te verwijderen, te controleren en te monitoren. De term wordt ook gebruikt om de persoon te beschrijven wiens taak het beheren van mobiele apps is.  In tegenstelling tot mobile … Lees meer

Zeven verspillingen

Wat zijn de zeven verspillingen? De zeven verspillingen zijn categorieën van onproductieve productiepraktijken die zijn geïdentificeerd door Taiichi Ohno, de vader van het Toyota Production System (TPS). De categorieën vormen een integraal onderdeel van het TPS (in Noord-Amerika bekend als slanke productie). Hieronder volgen de zeven verspillingen, zoals gecategoriseerd door Taiichi Ohno: Overproductie — De … Lees meer

JeOS (just enough operating system)

Wat is JeOS? JeOS (just enough operating system) is een sterk aangepast besturingssysteem dat is gebouwd voor een specifieke toepassing. Het acroniem wordt uitgesproken als “juice”. JeOS-bouwsels zijn populair bij softwareleveranciers en ontwikkelaars die testsystemen of virtuele appliances maken.  Een virtuele appliance is eenvoudigweg een imagebestand van een virtuele machine (VM) met een vooraf geconfigureerd … Lees meer

Oracle Unlimited License Agreement (ULA)

Een Oracle Unlimited License Agreement (ULA) is een regeling waarbij een onderneming een eenmalig up-front bedrag betaalt om zoveel licenties te krijgen als ze willen voor een gespecificeerde set Oracle-producten gedurende een vast tijdsbestek. De meest voorkomende ULA-termijn is drie jaar. Aan het eind van die periode moet de onderneming Oracle documentatie verschaffen over de … Lees meer

WebOps (Web operations)

WebOps, kort voor Web operations, is het gebied van IT-systeembeheer dat zich bezighoudt met de complexiteit van webgebaseerde applicaties en de systemen die hen ondersteunen.  Het gebied van WebOp engineering omvat het uitrollen, beheren, onderhouden, configureren en repareren van applicaties. Sommige definities van het vakgebied voegen andere elementen toe, zoals ontwikkeling. Volgens Theo Schlossnagle, CEO … Lees meer

ISO/IEC 38500

Wat is ISO/IEC 38500? ISO/IEC 38500 is een internationale standaard die in het leven is geroepen als leidraad voor corporate governance van informatietechnologie (IT). De norm biedt brede richtlijnen en een raamwerk van werkwijzen voor IT-oversight binnen een organisatie. Het doel van ISO/IEC 38500 is om IT-governance tot een essentieel onderdeel van corporate governance te … Lees meer