Information Technology Amendment Act 2008 (IT Act 2008)

Wat is de IT Amendment Act (ITA-2008)? De Information Technology Amendment Act, 2008 (IT Act 2008) is een belangrijke aanvulling op de Indiase Information Technology Act (ITA-2000). De IT Amendment Act is in oktober 2008 door het Indiase parlement aangenomen en een jaar later in werking getreden. De wet wordt beheerd door het Indian Computer … Lees meer

Kwetsbaarheidsbeheer

Kwetsbaarheidsbeheer is een proactieve benadering van het beheren van netwerkbeveiliging door de kans te verkleinen dat fouten in code of ontwerp de beveiliging van een eindpunt of netwerk in gevaar brengen. Kwetsbaarheidsbeheerprocessen omvatten: Het controleren op kwetsbaarheden: Dit proces moet bestaan uit regelmatige netwerkscans, firewall-logging, penetratietests of het gebruik van een geautomatiseerde tool zoals een … Lees meer

Peltzman Effect

Het Peltzman Effect is een theorie die stelt dat mensen meer geneigd zijn tot risicovol gedrag wanneer veiligheidsmaatregelen verplicht zijn gesteld. Het Peltzman Effect is genoemd naar Sam Peltzman’s stelling over het verplicht stellen van het gebruik van veiligheidsgordels in auto’s. Peltzman theoretiseerde dat de introductie van veiligheidsvoorzieningen, zoals veiligheidsgordels of airbags, mogelijk niet het … Lees meer

Spim (instant messaging spam)

Spim is spam die via instant messaging (IM) wordt afgeleverd in plaats van via e-mail. Hoewel minder alomtegenwoordig dan zijn e-mail tegenhanger, bereikt spim steeds meer gebruikers. Volgens een rapport van Ferris Research werden er in 2003 500 miljoen IM-spamberichten verzonden, twee keer zoveel als in 2002. Naarmate spim meer ingang vindt, kan het voor … Lees meer

Google dork

Een Google dork is een werknemer die zonder het te weten gevoelige bedrijfsinformatie op het internet blootstelt. Het woord dork is jargon voor een traag of onbekwaam persoon. Google dorks brengen bedrijfsinformatie in gevaar omdat ze onbewust achterdeurtjes creëren die een aanvaller in staat stellen zonder toestemming een netwerk binnen te dringen en/of toegang te … Lees meer

Kooi van Faraday

Een kooi van Faraday is een metalen omhulsel dat het binnenkomen of ontsnappen van een elektromagnetisch veld (EM-veld) verhindert. Een ideale kooi van Faraday bestaat uit een ononderbroken, perfect geleidende schil. Dit ideaal kan in de praktijk niet worden bereikt, maar kan worden benaderd door gebruik te maken van fijnmazig kopergaas. Voor de beste prestaties … Lees meer

Security through minority

Security through minority is een aanpak die voor zijn effectiviteit vertrouwt op weinig gebruikte code.  De aanpak is een subcategorie van security through obscurity, die afhangt van geheime of weinig bekende code om bescherming te bieden. Beveiliging door middel van minderheid berust op de wetenschap dat hackers op zoek zijn naar kwetsbaarheden om uit te … Lees meer

Nucleaire optie

De nucleaire optie is, in de volksmond, de meest extreme oplossing voor een bepaald probleem. De term dateert uit de jaren 1960, waar het ontstond in de nasleep van de Cubaanse Raket Crisis. Het werd oorspronkelijk gebruikt in verband met echte kernwapens. Minder extreme oplossingen worden soms aangeduid als niet-nucleaire opties. Een paar voorbeelden van … Lees meer

Metasploit Project – Metasploit Framework

Het Metasploit Project is een open source project dat een publieke bron biedt voor het onderzoeken van beveiligingslekken en het ontwikkelen van code waarmee een netwerkbeheerder in zijn eigen netwerk kan inbreken om beveiligingsrisico’s te identificeren en te documenteren welke kwetsbaarheden het eerst moeten worden aangepakt. Het Metasploit Project biedt software voor penetratietesten (pentesten) en … Lees meer

Closed-circuit television (CCTV)

CCTV (closed-circuit television) is een televisiesysteem waarbij de signalen niet openbaar worden verspreid, maar worden bewaakt, voornamelijk voor bewakings- en beveiligingsdoeleinden. CCTV berust op strategische plaatsing van camera’s en privé-observatie van de camerabeelden op monitoren. Het systeem wordt “gesloten circuit” genoemd omdat de camera’s, monitoren en/of videorecorders communiceren via een eigen coaxkabel of draadloze communicatieverbinding. … Lees meer