Mission mode project (MMP)

Een mission mode project (MMP) is een individueel project binnen het Nationaal e-Governance Plan (NeGP) dat zich richt op één aspect van elektronisch bestuur, zoals bankieren, kadaster of commerciële belastingen. NeGP omvat 27 mission mode projecten (MMP), die verder zijn geclassificeerd als staats-, centrale of geïntegreerde projecten. Binnen het NeGP betekent “missiemodus” dat de projecten duidelijk … Lees meer

Analyseverlamming

Analyseverlamming is een stagnatiepunt dat kan optreden in een besluitvormingsproces wanneer belanghebbenden te veel betrokken raken bij het onderzoeken en evalueren van opties. Wanneer de analyse verder gaat dan wat gerechtvaardigd is voor een bepaalde beslissing, kunnen de gevolgen verspilde middelen, verminderde productiviteit, gemiste kansen en mislukte projecten zijn. Experts bieden een aantal tactieken om … Lees meer

Microlening

Microlending is het verstrekken van kleine leningen tegen lage rente aan individuen en groepen met een laag inkomen. De praktijk is een onderdeel van microfinanciering  – het verlenen van bankdiensten aan klanten die geen toegang hebben tot traditionele financiële diensten, meestal vanwege armoede. Microkredieten worden verstrekt als een manier om ondernemers en bedrijfseigenaren in staat te stellen hun … Lees meer

Model van reflectie

Een model van reflectie is een gestructureerd proces dat wordt gebruikt om persoonlijke en situationele analyse en verbetering te leiden. Reflectie is een concept dat de bewustwording van de eigen kennis, vroegere ervaringen en overtuigingen benadrukt. Reflectiemodellen zijn nuttig voor individuen door hen te helpen hun eigen denk- en leerstrategieën te begrijpen. Bovendien stelt reflectief … Lees meer

The Phoenix Project

The Phoenix Project is een best-selling roman over DevOps. De personages in het boek laten door hun daden zien waarom het zo belangrijk is voor organisaties om veiligheid voorop te stellen en de silo’s af te breken die van oudsher bestaan tussen ontwikkel- en operationele teams. De ondertitel van The Phoenix Project is “Een roman … Lees meer

Satisficer

Een satisficer is een pragmatisch individu dat beslissingen neemt op basis van het tijdig voldoen aan eisen, het vinden van de “goed genoeg” oplossing en weer verder gaan. Het woord is een portmanteau van de woorden satisfy en suffice. Satisficing staat in contrast met maximizing. Herbert A. Simon, een Amerikaanse psycholoog, identificeerde de twee typen … Lees meer

Evenwichtsprijs

Een evenwichtsprijs, ook wel marktconforme prijs genoemd, is de kostprijs die de consument voor een bepaald product of een bepaalde dienst betaalt, zodat vraag en aanbod gelijk of bijna gelijk zijn. De fabrikant of verkoper kan alle eenheden verkopen die hij wil verkopen en de klant kan alle eenheden kopen die hij wil kopen. Dynamische … Lees meer

Unique selling point (USP)

Een unique selling proposition (USP, ook wel unique selling point genoemd) is een factor die een product onderscheidt van zijn concurrenten, zoals de laagste kosten, de hoogste kwaliteit of het allereerste product in zijn soort. Een USP zou kunnen worden gezien als “wat je hebt dat concurrenten niet hebben.” Een succesvolle USP belooft een duidelijk … Lees meer

Take off

Take off, soms gespeld als “take-off” of “takeoff,” is een onderdeel van het proces van kostenraming in de bouwindustrie. Schatters gebruiken blauwdrukken van de bouw, hetzij handmatig of elektronisch, en beginnen met het “aftrekken” van hoeveelheden van items die ze nodig zullen hebben van die blauwdrukken om een deel van de schatting voor te bereiden. … Lees meer

Minimum marketable feature (MMF)

Een minimum marketable feature (MMF) is de kleinste set van functionaliteit in een product die moet worden geleverd voor een klant om enige waarde te herkennen. In deze context, is een eigenschap iets binnen het product dat individueel wordt waargenomen als hebbend waarde door de gebruiker. De term verkoopbaar betekent dat het kenmerk voor de … Lees meer