YAGNI-principe (“You Aren’t Gonna Need It”)

YAGNI-principe (“You Aren’t Gonna Need It”) is een praktijk in softwareontwikkeling die stelt dat features alleen moeten worden toegevoegd als dat nodig is. Als onderdeel van de extreme programming (XP) filosofie, snoeit YAGNI overtolligheden en inefficiëntie in de ontwikkeling weg om de gewenste hogere frequentie van releases mogelijk te maken. Het principe helpt ontwikkelaars verspilde … Lees meer

Raamwerk

In het algemeen is een raamwerk een reële of conceptuele structuur die bedoeld is om te dienen als ondersteuning of gids voor het bouwen van iets dat de structuur uitbreidt tot iets nuttigs. In computersystemen is een raamwerk vaak een gelaagde structuur die aangeeft wat voor soort programma’s kunnen of zouden moeten worden gebouwd en … Lees meer

Postscript

Postscript is een programmeertaal die het uiterlijk van een gedrukte pagina beschrijft. Het werd in 1985 door Adobe ontwikkeld en is een industriestandaard geworden voor afdrukken en imaging. Alle grote printerfabrikanten maken printers die Postscript-software bevatten of die met Postscript-software kunnen worden geladen, die ook op alle grote besturingssysteemplatforms draait. Een Postscript-bestand is te herkennen … Lees meer

Parse

Parseren is iets op een ordelijke manier analyseren. In de taalkunde is parseren het opdelen van woorden en zinsdelen in verschillende delen om relaties en betekenis te begrijpen. Zo wordt studenten Engels soms gevraagd een zin te ontleden door deze te verdelen in onderwerp en gezegde, en vervolgens in afhankelijke zinsdelen, modificeerders, enzovoort. In het … Lees meer

Programmeertaalgeneraties

In de computerindustrie worden deze afkortingen veel gebruikt om belangrijke stappen of “generaties” in de evolutie van programmeertalen weer te geven. 1GL of taal van de eerste generatie was (en is nog steeds) machinetaal of het niveau van instructies en gegevens dat de processor daadwerkelijk krijgt om mee te werken (wat in conventionele computers een … Lees meer

Rational Rose

Rational Rose is een object-georiënteerde Unified Modeling Language (UML) software-ontwerptool bedoeld voor het visueel modelleren en component-constructie van software-applicaties op bedrijfsniveau. Op dezelfde manier als een theaterregisseur een toneelstuk in elkaar zet, gebruikt een softwareontwerper Rational Rose om het raamwerk van een applicatie visueel te maken (modelleren) door klassen met acteurs (stokjesfiguren), use case elementen … Lees meer

Bayesiaanse logica

Genoemd naar Thomas Bayes, een Engelse geestelijke en wiskundige, is Bayesiaanse logica een tak van de logica die wordt toegepast op besluitvorming en inferentiële statistiek en die zich bezighoudt met waarschijnlijkheidsinferentie: het gebruiken van de kennis van eerdere gebeurtenissen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Bayes stelde zijn stelling voor het eerst voor in zijn werk … Lees meer

Spaghetti-code

Spaghetti-code is een denigrerende term voor computerprogrammering die onnodig ingewikkeld is, en met name programmeercode die veelvuldig gebruik maakt van vertakkingen van de ene sectie van code naar de andere. Spaghetti-code bestaat soms als gevolg van oudere code die in de loop der jaren een aantal keren is gewijzigd. Een ander onderdeel van de spaghetti-analogie … Lees meer

Yoda condities (Yoda notatie)

Yoda condities, ook bekend als Yoda notatie, is een manier van code formatteren die de standaard volgorde van een gelijkheid voorwaardelijk statement omkeert. De opmaakstijl is genoemd naar het Star Wars personage wiens syntaxis typisch een object-subject-werkwoord volgorde bevat in plaats van de standaard Engelse subject-verb-object volgorde: “Geduld moet je hebben” bijvoorbeeld, in plaats van “Je moet geduld … Lees meer

Alfanumeriek (alfameriek)

Alfanumeriek, ook alfameriek genoemd, is een term die alle letters en cijfers in een bepaalde taalverzameling omvat. In lay-outs die zijn ontworpen voor Engelstalige gebruikers, zijn alfanumerieke tekens de gecombineerde set van de 26 alfabetische tekens, A tot Z, en de 10 Arabische cijfers, 0 tot 9. Voor sommige computerdoeleinden, zoals het benoemen van bestanden, zijn … Lees meer