PredictionIO

PredictionIO is een machine learning server gebouwd op een state-of-the-art open source stack, waarmee ontwikkelaars en data scientists slimme applicaties kunnen bouwen en voorspellende engines kunnen maken voor machine learning. Gemaakt door Simon Chan, werd PredictionIO overgenomen door Salesforce, die het project vervolgens doneerde aan de Apache Software Foundation (ASF). Het doel achter Prediction IO is het schalen en vereenvoudigen … Lees meer

Forking (software fork)

Forking is het nemen van de broncode van een open source softwareprogramma en het ontwikkelen van een geheel nieuw programma. Forking is vaak het gevolg van een impasse in een open source project die zo onoverkomelijk is dat al het werk stopt. Dit gebeurt meestal wanneer leden van het ontwikkelingsteam er niet in slagen persoonlijke … Lees meer

Minicom

Minicom is een tekst-gebaseerd, serieel communicatie programma ontworpen voor Linux en gedistribueerd onder de Free Software Foundation GNU Public License. Het werkt met de Lynx browser en heeft script-mogelijkheid.

Vim (Vi verbeterd)

Vim is een open-source teksteditor ontworpen voor het werken met programmeercode in Unix. Een verbeterde versie van de Vi tekst editor (ook geschreven vi en hardop uitgesproken door het uitspreken van de twee letters afzonderlijk), Vim werd ontwikkeld door Bram Moolenaar in 1991. Het acroniem staat voor Vi improved. Net als zijn voorganger gebruikt Vim … Lees meer

X Window System (X of XWindows)

Zie ook X (compact disc access time). Het X Window System (soms aangeduid als “X” of als “XWindows”) is een open, cross-platform, client/server systeem voor het beheer van een windowed grafische gebruikersinterface in een gedistribueerd netwerk. In het algemeen staan dergelijke systemen bekend als windowing-systemen. In X Window is de client-server relatie omgekeerd aan de … Lees meer

Proprietary

Zie ook open en Open Source . In de informatietechnologie beschrijft de term proprietary een technologie of product dat uitsluitend eigendom is van één enkel bedrijf dat de kennis over de technologie of de innerlijke werking van het product zorgvuldig bewaakt. Sommige propriëtaire producten kunnen alleen goed of helemaal niet functioneren wanneer ze worden gebruikt … Lees meer

Linus Torvalds

Linus Torvalds, de bedenker van de Linux-kernel, werd geboren in Helsinki, Finland, op 28 december 1969. Toen Linus tien jaar oud was, kocht zijn grootvader, een professor statistiek aan de Universiteit van Helsinki, een Commodore VIC-20 computer. Linus diende als assistent van zijn grootvader door gegevens in te voeren in zijn grootvaders “programmeerbare rekenmachine” en … Lees meer

Tarball (teer archief)

Tarball is een jargon term voor een teer archief – een groep bestanden verzameld als één. De term suggereert een bal teer, het kleverige steenkoolderivaat dat wordt gebruikt als kleef- en afdichtmiddel in dakbedekking en ander constructiewerk. Tar (voor Tape ARchive) is een UNIX commando dat van een aantal gespecificeerde bestanden een enkel bestand maakt, … Lees meer

Linux Standard Base (LSB)

De Linux Standard Base, ook wel het LSB-project genoemd, is een voortdurende poging om de structuur van Linux en aanverwante besturingssystemen te standaardiseren. De bedoeling is om de compatibiliteit te vergroten tussen systemen die verschillende versies (ook wel distributies of flavors genoemd) van Unix gebruiken en om ze ook compatibeler te maken met niet-Unix systemen. … Lees meer

System V (System 5)

System V (System 5) was een vroege vorm van het Unix-besturingssysteem, oorspronkelijk ontwikkeld door AT&T (American Telephone and Telegraph). De eerste release, Release 1 (SVR1), verscheen in 1983. Release 2 (SVR2) volgde in 1984, Release 3 (SVR3) in 1987, en Release 4 (SVR4, de laatste en meest populaire versie) in 1990. Het oorspronkelijke System V … Lees meer