Internet Protocol suite (IP suite)

Internet Protocol suite (IP suite) is het standaard netwerkmodel en de communicatieprotocolstack die op het Internet en op de meeste andere computernetwerken worden gebruikt. Hoewel er andere netwerkmodellen bestaan, is de IP-suite de overgrote meerderheid van de wereldwijde standaard voor computer-naar-computer communicatie. De IP-suite volgt een client/server-model, waarin meerdere client programma’s de diensten van een gemeenschappelijk server programma delen. … Lees meer

Radiostilte

Radiostilte is een opzettelijke onderbreking van de communicatie, gewoonlijk voor de duur van een of andere gevoelige periode.  Radiostilte kan verplicht of vrijwillig zijn. Strikt genomen verwijst de term naar de uitzendingen van radiostations, waaronder in deze context alles wordt verstaan dat een radiosignaal kan uitzenden. De term heeft zowel militaire als civiele toepassingen en … Lees meer

CubeSat

CubeSat is een technische specificatie voor een miniatuur, goedkope satelliet die ruwweg twee keer zo groot is als een Rubik’s Cube. CubeSats behoren tot de nanosatellietklasse en wegen tussen 1-10kg (2-29lbs). Dit type modulaire satelliet heeft een standaardgrootte van 10cm3 (1U) en kan als zelfstandige eenheid of als onderdeel van een satellietzwerm in een baan om de aarde … Lees meer

Facebook Spaces

Facebook Spaces is de virtual reality (VR)-toepassing van het socialemediabedrijf waarmee gebruikers in een virtuele omgeving met elkaar kunnen communiceren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden. Spaces maakt gebruik van gepersonaliseerde 3D-avatars voor de interactie tussen vrienden. Facebook Spaces genereert VR-kamers voor mensen om samen te komen en Facebook-content met elkaar te delen via … Lees meer

Privé IP-adres

Een privé IP-adres is een IP-adres op een intern netwerk dat niet op het internet is gericht. Private IP-adressen worden geleverd door netwerkapparatuur, zoals routers, die gebruik maken van network address translation (NAT). Oorspronkelijk werd gedacht dat het 32-bit IP-adresseringssysteem van IPv4 – dat 4.294.967.296 theoretische IP-adressen oplevert – voldoende zou zijn voor alle doeleinden. … Lees meer

Simplex

Simplex is een communicatiewijze waarbij slechts één signaal wordt uitgezonden, en dat altijd in dezelfde richting gaat. De zender en de ontvanger werken op dezelfde frequentie. Wanneer er twee stations zijn en zij afwisselend (niet gelijktijdig) signalen naar elkaar zenden op dezelfde frequentie, is de modus technisch bekend als half-duplex. De meeste radioamateurs noemen half … Lees meer

Packet coalescing

Packet coalescing is het groeperen van pakketten  als een manier om het aantal ontvangst interrupts te beperken en als gevolg daarvan de hoeveelheid benodigde verwerking te verlagen. In netwerkadapters die Network Driver Interface Specification (NDIS) versies 6.30 en later gebruiken, wordt packet coalescing gebruikt om zowel willekeurig als multicast verkeer te groeperen voor efficiëntie. Pakketten … Lees meer

Verizon Communications v. Federal Communications Commission (2014)

Verizon Communications v. Federal Communications Commission was een zaak uit 2014 waarin het United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit oordeelde dat de FCC niet de bevoegdheid had om breedbandproviders als common carriers te reguleren. De uitspraak van 2014 wordt beschouwd als een overwinning voor internet service providers (ISP’s) en een nederlaag voor voorstanders … Lees meer

Holografische telepresence

Holografische telepresence is een zich ontwikkelende technologie voor full-motion, driedimensionale (3D) videoconferenties. Holografische telepresence-systemen kunnen realistische, full-motion, real-time 3D-beelden van verafgelegen mensen en objecten in een ruimte projecteren, samen met real-time audiocommunicatie, met een niveau van realisme dat fysieke aanwezigheid evenaart. Beelden van mensen op afstand en omringende objecten worden opgevangen, gecomprimeerd, via een breedbandnetwerk … Lees meer

VXLAN (Virtual Extensible LAN)

Virtual Extensible LAN (VXLAN) is een voorgesteld inkapselingsprotocol voor het runnen van een overlay netwerk op bestaande Layer 3 infrastructuur. Een overlay netwerk is een virtueel netwerk dat bovenop de bestaande netwerk Layer 2 en Layer 3 technologieën wordt gebouwd om elastische compute architecturen te ondersteunen. VXLAN maakt het voor netwerkingenieurs eenvoudiger om een cloud … Lees meer