Certified Internet Webmaster (CIW)

Certified Internet Webmaster (CIW) is een reeks cursussen en examens die, wanneer succesvol afgerond, een individu certificeert als capabel in website ontwikkeling en server administratie, inclusief beveiliging en e-commerce. Het CIW-curriculum biedt praktijkgerichte opleiding voor Internet-technologieën in de echte wereld, onafhankelijk van specifieke productverkopers. Een student kan trainen op een door een instructeur geleide trainingslocatie … Lees meer

Division sign

The division sign resembles a dash or double dash with a dot above and a dot below (÷). It is equivalent to the words “divided by.” This symbol is found mainly in arithmetic texts at the elementary-school level. It is rarely used by professional or academic mathematicians, scientists, or engineers. Mathematically, the division sign is … Lees meer

Foot per second squared

De foot per second squared (gesymboliseerd ft/s 2 of ft/sec 2 ) is de eenheid van versnellingsvector magnitude in het foot-pound-second ( fps ) of Engels systeem. Deze grootheid kan in twee betekenissen worden gedefinieerd: gemiddeld of momentaan. Voor een voorwerp dat zich in een rechte lijn verplaatst, wordt de gemiddelde versnellingsgrootheid verkregen door de … Lees meer

Communications Act of 1934

De Communications Act of 1934 is wetgeving van de Verenigde Staten die de bevoegdheid van de Federal Radio Commission over radioregulering overdraagt aan de Federal Communications Commission (FCC), die krachtens de bepalingen van de wet nieuw werd opgericht. De wetgeving voorzag in strenge controles op de verzameling en verkoop van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van … Lees meer