Stralingssterkte

Stralingssterkte is een kwantitatieve uitdrukking van de schittering van een bron van elektromagnetische (EM) energie over het gehele elektromagnetische spectrum . Deze grootheid wordt gemeten in termen van het uitgestraalde vermogen per eenheid van ruimtehoek van een isotrope straler, een theoretische puntbron die in alle richtingen in de driedimensionale ruimte gelijkelijk straalt. De standaardeenheid van … Lees meer

IT Olympics (Geek Games)

De IT Olympics (minder formeel bekend als de “Geek Games”) is een parodie-website die is opgezet als de versie van de computerwereld van de Olympische wedstrijden. De IT Olympics begonnen in 1996, toen ze ogenschijnlijk in Nagano (Ohio) werden gehouden en de traditie is voortgezet. De 2000 Spelen werden gehouden in Sydney (South Dakota), en … Lees meer

Basel II

Basel II is een internationale bedrijfsstandaard die financiële instellingen verplicht voldoende kasreserves aan te houden om de risico’s van hun activiteiten te dekken. De Bazelse akkoorden zijn een reeks aanbevelingen over bancaire wet- en regelgeving, uitgegeven door het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BSBS). De naam van de akkoorden is afgeleid van Bazel, Zwitserland, waar het … Lees meer

De constante van Euler (gamma of de Euler-Mascheroni constante)

De constante van Euler, soms gamma of de Euler-Mascheroni constante genoemd, heeft de wiskundige waarde .5772156649015328606512090082…(net als pi is deze constante een onoplosbaar lang getal). De constante van Euler is niet zo bekend als pi of e , maar is niettemin belangrijk, vooral in de getaltheorie en in bepaalde formules en berekeningen die met techniek … Lees meer

Ionen

Een ion is een atoom of groep atomen waarin het aantal elektronen s verschilt van het aantal protonen s. Als het aantal elektronen kleiner is dan het aantal protonen, is het deeltje een positief ion, ook wel een kation genoemd. Als het aantal elektronen groter is dan het aantal protonen, is het deeltje een negatief … Lees meer

Pascal (eenheid van druk of spanning)

De pascal (uitgesproken als pass-KAL en afgekort als Pa) is de eenheid van druk of spanning in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). Het is genoemd naar de wetenschapper Blaise Pascal. Eén pascal komt overeen met één newton (1 N) kracht uitgeoefend op een oppervlakte van één meter in het kwadraat (1 m2). Dat wil … Lees meer

HAVi (Home Audio Visual)

HAVi ( Home Audio Visual ) is een standaard, ontwikkeld door verschillende toonaangevende elektronica- en computerfabrikanten, waarmee een aantal verschillende home-entertainment- en communicatie-apparaten kunnen werken vanaf een enkel controller-apparaat, zoals uw TV-toestel. De specificatie maakt gebruik van IEEE 1394 ( FireWire of i.LINK ) als het medium voor interconnectie. Met een op HAVi-gebaseerd systeem kunnen … Lees meer

Foot (ft)

De foot (symbool ft) is de eenheid van verplaatsing of lengte in het Engelse foot-pound-second ( fps ) systeem. De eenheid dankt zijn naam aan het feit dat 1 ft ongeveer de lengte is van de voet van een volwassen man. In de wetenschappelijke en technische praktijk wordt de voet bijna nooit gebruikt; de meter … Lees meer

Hoeveelheid stof (materiële hoeveelheid)

De hoeveelheid stof, ook wel materiële hoeveelheid genoemd, is een dimensieloze uitdrukking van het aantal deeltjes in een monster. De deeltjes zijn meestal atoom s, maar het kunnen protonen, neutronen, elektron s, of meer fundamentele deeltjes zoals quarks zijn. De hoeveelheid stof kan ook worden uitgedrukt in termen van samengestelde deeltjes zoals moleculen. De standaardeenheid … Lees meer

Statfarad (statF)

De statfarad (afgekort statF) is de eenheid van capaciteit in het cgs (centimeter/gram/seconde) of kleine-eenheid metrieke stelsel . Hij komt overeen met 1,1126 x 10 -12 farads. De farad (F) is de standaardeenheid van capaciteit in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ). Een capaciteit zo groot als 1 F is in de echte … Lees meer