Hosting (Web site hosting, Web hosting, en Webhosting)

Hosting (ook bekend als Web site hosting, Web hosting, en Webhosting) is de business van het huisvesten, serveren, en onderhouden van bestanden voor een of meer websites. Belangrijker dan de computerruimte die wordt geboden voor de bestanden van de website is de snelle verbinding met het internet. De meeste hosting-diensten bieden verbindingen op T-carrier systeemlijnen. … Lees meer

Het echte leven

Het echte leven is een term die wordt gebruikt om te beschrijven wat er buiten het Internet gebeurt en impliceert dat het Internet ons op een of andere manier voorziet van een virtueel leven . Afhankelijk van de context kan het gebruik van de term een of meer van de volgende zaken impliceren: Het Internet … Lees meer

Infomediary

Een infomediary is een website die gespecialiseerde informatie verstrekt ten behoeve van producenten van goederen en diensten en hun potentiële klanten. De term is een samenstelling van informatie en intermediair. De komst van het Web heeft een snelle 24-uurs toegang tot informatiedatabanken mogelijk gemaakt die vroeger niet beschikbaar waren. Het verzamelen van deze informatie-aggregaten en … Lees meer

Internet meme

Een internet meme is een cultureel artefact dat zich snel verspreidt en in korte tijd een zeer groot digitaal publiek bereikt. Omdat internetmemes zich door online gemeenschappen verspreiden zoals een ziekte zich door een offline bevolking verspreidt, worden ze ook wel virale inhoud genoemd. Memes zijn vaak raadselachtig, humoristisch, onderhoudend of inspirerend. De aanstekelijke inhoud … Lees meer

Dark web (darknet)

Het dark web, ook wel darknet genoemd, is een versleuteld deel van het internet dat niet wordt geïndexeerd door zoekmachines en specifieke configuratie of autorisatie vereist om toegang te krijgen. Hoewel het dark web soms wordt afgeschilderd als een domein dat door criminele elementen wordt bezocht, wordt het ook gecreëerd en gebruikt door mensen die privacy nodig hebben … Lees meer

Brain hacking

Brain hacking is de toepassing van technieken en/of technologieën om de mentale toestand, cognitieve processen of het niveau van functioneren van een individu te beïnvloeden. Dergelijke inspanningen kunnen opzettelijk worden toegepast door het individu als een hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling of door een werkgever als onderdeel van welzijns- en productiviteitsinitiatieven voor werknemers. Als een benadering … Lees meer

Deep link

Een deep link is een hypertext link naar een pagina op een website anders dan de home page. De “deep” verwijst naar de diepte van de pagina in de hiërarchische structuur van pagina’s van een site. Elke pagina onder de bovenste pagina in de hiërarchie (de home page) kan dus als diep worden beschouwd. De … Lees meer

Leet speak (leet)

Leet speak, ook bekend als hackspeak of gewoon leet, is het vervangen van de letters van een woord door cijfers of speciale tekens. “Leet” is afgeleid van het woord “elite”, dat verwijst naar de hackers die leet speak oorspronkelijk in de jaren tachtig tot een soort culttaal maakten. In de loop der tijd is het … Lees meer

Cyberpsychologie

Cyberpsychologie is het gebied van studie met betrekking tot de manier waarop mensen met elkaar omgaan via computers of digitale apparaten en de emotionele effecten die het gebruik heeft op de hersenen. Cyberpsychologie wordt ook internetpsychologie of webpsychologie genoemd. Cyberpsychologen en andere mensen die gespecialiseerd zijn in de studie van de geest en gedrag gebruiken … Lees meer

E-mail rage

E-mail rage is het online equivalent van “road rage” – in feite wordt de nieuwe sociale stoornis soms aangeduid als “road rage on the information superhighway”. De onmiddellijkheid en informele aard van e-mail hebben het tot een uniek medium voor berichten gemaakt: mededelingen worden verzonden zonder de tijd voor overweging die bij traditionele geschreven brieven … Lees meer