Nultolerantie

Nultolerantie is een hard beleid dat iets voorkomt of beschermt tegen iets dat ongewenst is in een bepaalde omgeving. In een personeelscontext kan een nultolerantiebeleid bijvoorbeeld inhouden dat een werknemer die een ander personeelslid pest wordt ontslagen in plaats van berispt, tijdelijk geschorst of verplicht een corrigerende training te volgen. Een paar voorbeelden van nultolerantie: … Lees meer

Activity-based management (ABM)

Activity-based management (ABM) is een managementstrategie waarbij bedrijfsprocessen worden geëvalueerd en bijgestuurd op hun kostenefficiëntie met behulp van activity-based costing. ABM wordt gebruikt om bedrijfsprocessen te evalueren. Als een bedrijfsproces de onderneming geld kost, wordt onderzocht of de efficiency ervan kan worden verhoogd of dat het proces kan worden geëlimineerd. Hoewel ABM het meest voorkomt … Lees meer

ASMR (autonome sensorische meridiaanrespons)

Autonome sensorische meridiaanrespons (ASMR) is een tintelende sensatie die sommige mensen ervaren bij blootstelling aan bepaalde soorten auditieve of visuele stimuli, zoals fluisteren, tikken en langzame bewegingen. Sommige mensen ervaren het fenomeen ook tijdens het knippen van de haren, massages of andere situaties waarbij veel aandacht aan het hoofd of lichaam wordt besteed. Anderen kunnen … Lees meer

Smartphoneverslaving (mobiele telefoonverslaving)

Smartphoneverslaving is een stoornis waarbij sprake is van dwangmatig overmatig gebruik van de mobiele apparaten, meestal gekwantificeerd als het aantal keren dat gebruikers toegang hebben tot hun apparaten en/of de totale hoeveelheid tijd die ze online zijn in een bepaalde periode. Compulsief smartphonegebruik is slechts één type technologieverslaving. Andere technologieën die vatbaar zijn voor overmatig … Lees meer

Sociaal contract

Een sociaal contract is een overeenkomst, impliciet of expliciet, die het gedrag van individuen en organisaties binnen een bepaalde context regelt, zoals een werkplek, een cultuur, een natie of een sociale mediasite. Het doel van het sociaal contract is het dienen van het gemeenschappelijke of grotere goed om de duurzaamheid van het systeem in kwestie … Lees meer

Digitale profilering

Digitale profilering is het proces van het verzamelen en analyseren van informatie over een individu die online bestaat. Een digitaal profiel kan informatie bevatten over persoonlijke kenmerken, gedragingen, affiliaties, connecties en interacties. Digitale profilering wordt onder meer gebruikt in marketing, bedrijfsbeveiliging, strafrecht en werving en selectie. In de bedrijfsbeveiliging wordt digitale profilering gebruikt om verdachte … Lees meer

Ghosting (op de werkvloer)

Ghosting is het stopzetten van communicatie zonder kennisgeving. Het gebruik van het woord “ghost” als werkwoord is ontstaan in de sociale media met betrekking tot dating, maar de term wordt nu gebruikt door werkgevers om werknemers en potentiële werknemers te beschrijven die plotseling verdwijnen.  Typisch wordt ghosting gebruikt om te beschrijven: Baankandidaten die plotseling niet meer … Lees meer

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is wetgeving die verantwoordelijkheden en rechten in arbeid specificeert, in het bijzonder de verantwoordelijkheden van de werkgever en de rechten van de werknemer. De wetten verschillen per rechtsgebied; deze definitie heeft betrekking op het arbeidsrecht in de Verenigde Staten. De bescherming van de rechten van werknemers begint met eerlijke aanwervingspraktijken. Volgens de wet mag … Lees meer

Industriële en organisatiepsychologie (I/O psychologie)

Industriële en organisatiepsychologie (I/O) is een studiegebied dat psychologisch onderzoek, principes en praktijken toepast om het functioneren en de ervaring van mensen op de werkplek te verbeteren. Enkele aandachtsgebieden in de industriële en organisatiepsychologie: Personeelspsychologie houdt zich bezig met het werven en aannemen van de beste werknemers voor banen en zorgt ervoor dat functies, taken … Lees meer

Nulurencontract

Een nulurencontract is een overeenkomst waarin staat dat een bepaalde werkgever niet verplicht is om een werknemer een minimum aantal uren ter beschikking te stellen. Nulurencontracten worden ook wel casual contracten genoemd.   In zo’n contract kan ook staan dat de werknemer niet verplicht is om aangeboden arbeidsuren te accepteren.Omdat de werkgever echter niet verplicht is om werk aan te … Lees meer