Spreadsheet

Een spreadsheet is een vel papier waarop boekhoudkundige of andere gegevens in rijen en kolommen worden weergegeven; een spreadsheet is ook een computerprogramma dat een fysieke spreadsheet simuleert door het vastleggen, weergeven en manipuleren van gegevens die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. De spreadsheet is een van de meest populaire toepassingen van de personal … Meer lezen

Replicatie van ondernemingsgegevens (EDR)

Erprise data replicatie (EDR) is het proces van het kopiëren of verplaatsen van ondernemingsgegevens van het ene opslagsysteem naar het andere.  EDR begon als database replicatie, toen het ging om het verplaatsen van een set gegevens van de ene database naar een andere database van dezelfde soort. EDR-tools werken daarentegen met meerdere gegevensbronnen en typen … Meer lezen

Information Assurance Standard 6 (IAS 6)

De Information Assurance Standard 6 (IAS 6) is wetgeving die de Britse regering in mei 2009 heeft uitgevaardigd als onderdeel van haar Security Policy Framework (SPF). SPF is een reactie op datalekken bij de overheid die aan het licht zijn gekomen in de Data Handling Review van de overheid.

System of record (SOR)

Een system of record (SOR) is een ISRS (information storage and retrieval system) dat de gezaghebbende bron is voor een bepaald gegevenselement in een systeem dat meerdere bronnen van hetzelfde element bevat. Om de integriteit van de gegevens te waarborgen, moet er één – en slechts één – system of record zijn voor een gegeven … Meer lezen

Dataschaduw

Een dataschaduw is het geheel van gegevens dat automatisch wordt gegenereerd en vastgelegd terwijl wij ons leven leiden, in plaats van dat het opzettelijk wordt gecreëerd. Bronnen zijn onder meer sensoren en IP-toezicht, metadata uit communicatie en beveiligings- en authenticatiemechanismen. Schaduw betekent in deze context: volgen: Onze dataschaduw volgt ons. Surveillance-gerelateerde gegevens zijn een bijzondere … Meer lezen

SFX (special effects)

SFX, een afkorting voor special effects , is een softwareproduct waarmee bepaalde soorten hypertext-links binnen een informatieverzameling, zoals de beschrijving van een bibliotheekcollectie, gemakkelijk kunnen worden gemaakt. Met SFX zou een bibliothecaris bijvoorbeeld contextgevoelige koppelingen kunnen maken tussen alle onderdelen van een elektronische informatieverzameling, zoals samenvattingen, full-text artikelen, bibliotheekcatalogi, indexeringsdatabases, tijdschriftcitaten, enzovoort. Contextgevoelig linken biedt … Meer lezen

Informatie-activum

Een informatie-activum is een geheel van kennis dat als één geheel wordt georganiseerd en beheerd. Zoals elk ander bedrijfsactivum hebben de informatie-activa van een organisatie een financiële waarde. Die waarde van het bedrijfsmiddel stijgt in directe relatie tot het aantal mensen dat gebruik kan maken van de informatie. Omdat informatie een korte levenscyclus kan hebben, … Meer lezen

Historische gegevens

Historische gegevens, in een brede context, zijn verzamelde gegevens over gebeurtenissen en omstandigheden in het verleden met betrekking tot een bepaald onderwerp. Historische gegevens omvatten per definitie de meeste gegevens die hetzij handmatig, hetzij automatisch binnen een onderneming worden gegenereerd. Bronnen zijn onder meer persberichten, logbestanden, financiële verslagen, project- en productdocumentatie en e-mail en andere … Meer lezen

EU-richtlijn inzake gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG)

De EU-richtlijn inzake gegevensbescherming (ook bekend als Richtlijn 95/46/EG) is een verordening die door de Europese Unie is aangenomen ter bescherming van de privacy en de bescherming van alle persoonsgegevens die voor of over burgers van de EU worden verzameld, met name wat de verwerking, het gebruik of de uitwisseling van die gegevens betreft. De EU-richtlijn … Meer lezen

XSD (XML Schema Definition)

XSD (XML Schema Definition) is een aanbeveling van het World Wide Web Consortium (W3C) waarin wordt gespecificeerd hoe de elementen in een Extensible Markup Language (XML)-document formeel moeten worden beschreven. Deze beschrijving kan worden gebruikt om na te gaan of elk element van de inhoud van een document voldoet aan de beschrijving van het element … Meer lezen