Demand generation (demand gen)

Demand generation (demand gen) is een overkoepelende term voor klantenwervingsinitiatieven die zijn ontworpen om het bewustzijn en de interesse over het product of de dienst van een bedrijf te stimuleren om gekwalificeerde leads aan te trekken. De term demand generation wordt vaak gebruikt in business to business (B2B) en business to government (B2G) account-based marketing … Meer lezen

Categorieën ERP

Heksenuur

Heksenuur, in een financiële context, is het laatste uur van de dagelijkse handel op de aandelenmarkt tussen het sluiten van de obligatiemarkt om 15.00 uur EST en het sluiten van de aandelenmarkt om 16.00 uur. Heksenuur wordt gekenmerkt door een grotere volatiliteit, die op hoog niveau professionele handelaren en grote instellingen uitbuiten voor grotere winsten. … Meer lezen

Categorieën ERP

Uitbreidingsstrategie

Een uitbreidingsstrategie is een praktijk die wordt gebruikt om het marktaandeel voor een bepaald product of een bepaalde dienst te vergroten en het zo in de volwassenheidsfase van de marketingproductlevenscyclus te houden in plaats van in verval te raken.  Extensiestrategieën omvatten rebranding, prijsdiscounting en het zoeken naar nieuwe markten. Rebranding is het creëren van een … Meer lezen

Categorieën ERP

Data currency (data als valuta)

Data currency is een monetaire waarde die aan data wordt toegekend om de financiële betekenis ervan voor een organisatie vast te stellen.  Als de monetaire waarde van data assets eenmaal is vastgesteld, kan deze worden gebruikt als de eenheid van uitwisseling in een transactie, hetzij als de enige betaling of in combinatie met geld. Een andere … Meer lezen

Categorieën ERP

Winstmarge

Een winstmarge is het verschil tussen wat het een bedrijf kost om een product of dienst op de markt te brengen en de prijs die het ervoor vraagt. Winstmarges worden ook berekend voor bedrijven om het verschil tussen meerdere winst / verlies-elementen op een resultatenrekening te kwantificeren. De winstmarge is een rentabiliteitsratio. Om de nettowinstmarge … Meer lezen

Categorieën ERP

Particuliere sector

De particuliere sector is het deel van het economisch systeem van een land dat wordt geleid door individuen en bedrijven, in plaats van door de overheid. De meeste organisaties in de particuliere sector worden geleid met de bedoeling winst te maken.  Het segment van de economie dat onder controle van de overheid staat, staat bekend … Meer lezen

Categorieën ERP

Indirecte concurrentie

Indirecte concurrentie is het conflict tussen verkopers van wie de producten of diensten niet hetzelfde zijn, maar die wel aan dezelfde consumentenbehoefte zouden kunnen voldoen.  De term staat in contrast met directe concurrentie, waarbij bedrijven producten of diensten verkopen die in wezen hetzelfde zijn. Aanbieders van cloudopslag zijn bijvoorbeeld directe concurrenten, net als fabrikanten van … Meer lezen

Categorieën ERP

Pareto-efficiëntie

Pareto-efficiëntie is een zodanig evenwicht in de verdeling van middelen dat het lot van één individu niet kan worden verbeterd zonder het lot van een of meer andere individuen te schaden. Het concept van Pareto-efficiëntie is gebaseerd op het werk van Vilfredo Pareto, een Italiaanse econoom uit de late 19e en vroege 20e eeuw, die … Meer lezen

Categorieën ERP

DMADV

DMADV is een proces gedefinieerd door Motorola als onderdeel van hun Six Sigma management filosofie. DMADV wordt toegepast op nieuwe processen om ervoor te zorgen dat ze Six Sigma kwaliteit bereiken. Six Sigma stelt zeer ambitieuze doelen om het optreden van fouten in producten en diensten te minimaliseren. De letters in de afkorting DMADV staan … Meer lezen

Categorieën ERP

Digitaal vertrouwen

Digitaal vertrouwen is het vertrouwen dat gebruikers hebben in het vermogen van mensen, technologie en processen om een veilige digitale wereld te creëren. Digitaal vertrouwen wordt gegeven aan bedrijven die hun gebruikers hebben laten zien dat ze veiligheid, privacy, beveiliging, betrouwbaarheid en gegevensethiek kunnen bieden met hun online programma’s of apparaten. Wanneer iemand besluit een … Meer lezen

Categorieën ERP