Abcoulomb (abC)

De abcoulomb (afgekort abC) is de eenheid van ladingshoeveelheid in het cgs (centimeter/gram/seconde) stelsel van elektromagnetische eenheden. Het is ongeveer gelijk aan de lading in 6,24 x 1019 elektronen. De kracht waarmee twee elektrisch geladen voorwerpen elkaar aantrekken of afstoten hangt af van het product van de ladingen in abcoulombs in beide voorwerpen, en ook van de … Meer lezen

Stralingsschild

In mobiele telefoons is een stralingsschild een accessoire dat dient om de hoeveelheid radiofrequentie ( RF ) energie die door een gebruiker van een mobiele telefoon wordt geabsorbeerd, te verminderen. Mobiele telefoons zijn draadloze communicatie-apparaten die frequenties in de microgolfband gebruiken. Microgolfenergie kan door water worden geabsorbeerd en in warmte-energie worden omgezet. Er is toenemende … Meer lezen

Halfgeleider

Een halfgeleider is een stof, gewoonlijk een vast chemisch element of verbinding, die onder sommige omstandigheden elektriciteit kan geleiden, maar onder andere niet, waardoor het een goed medium is voor de controle van elektrische stroom. De geleiding varieert afhankelijk van de stroom of spanning die op een controle-elektrode wordt gezet, of van de intensiteit van … Meer lezen

Galliumarsenide (GaAs)

Galliumarsenide (chemische formule GaAs) is een halfgeleidersamenstelling die in sommige diodes, veldeffecttransistors (FET’s) en geïntegreerde schakelingen (IC’s) wordt gebruikt. De ladingsdragers, meestal elektronen, bewegen zich met hoge snelheid tussen de atomen. Dit maakt GaAscomponenten bruikbaar bij ultrahoge radiofrequenties en in snelle elektronische schakeltoepassingen. GaAs componenten genereren minder ruis dan de meeste andere types halfgeleidercomponenten. Dit … Meer lezen

Impedantie

Impedantie, aangeduid met Z, is een uitdrukking van de weerstand die een elektronische component, schakeling of systeem biedt tegen elektrische wissel- en/of gelijkstroom. Impedantie is een vector (tweedimensionale) grootheid die bestaat uit twee onafhankelijke scalaire (eendimensionale) fenomenen: weerstand en reactantie. De weerstand, aangeduid met R, is een maat voor de mate waarin een stof zich … Meer lezen

Elektronenrustmassa

De elektronenrustmassa, gesymboliseerd m e , is de massa van een elektron zoals gemeten wanneer zijn snelheid nul is ten opzichte van een waarnemer. Het elektron heeft een extreem kleine massa – het is bijna 2000 keer minder massief dan het proton – ongeveer 9,10956 x 10 -31 kilogram (kg) of 9,10956 x 10 -28 … Meer lezen

IR LED (infrarood licht-emitterende diode)

Een IR LED (infrarood licht-emitterende diode) is een solid state lighting (SSL) apparaat dat licht uitzendt in het infrarode bereik van het elektromagnetische stralingsspectrum. IR LED’s maken een goedkope, efficiënte productie van infrarood licht mogelijk, wat elektromagnetische straling is in het 700 nm tot 1mm bereik. IR-LED’s zijn nuttig in een aantal soorten elektronica, waaronder … Meer lezen

Schijnbaar vermogen

schijnbaar vermogen is een maat voor het vermogen van wisselstroom (AC) dat wordt berekend door de wortel-gemiddelde-kwadraatstroom (rms) te vermenigvuldigen met de wortel-gemiddelde-kwadraatspanning. In een gelijkstroomcircuit (DC), of in een wisselstroomcircuit waarvan de impedantie een zuivere weerstand is, zijn de spanning en de stroom in fase, en geldt de volgende formule: P = ErmsIrms waar … Meer lezen

Magnetische veldsterkte

Magnetische veldsterkte is een van de twee manieren waarop de intensiteit van een magnetisch veld kan worden uitgedrukt. Technisch wordt onderscheid gemaakt tussen de magnetische veldsterkte H, gemeten in ampère per meter (A/m), en de magnetische fluxdichtheid B, gemeten in Newton-meters per ampère (Nm/A), ook wel teslas (T) genoemd. Het magnetisch veld kan worden gevisualiseerd … Meer lezen

Supergeleiding

Supergeleiding is het vermogen van bepaalde materialen om elektrische stroom te geleiden met praktisch nul weerstand. Dit vermogen levert interessante en mogelijk nuttige effecten op. Om zich als supergeleider te gedragen, zijn lage temperaturen vereist. Supergeleiding werd voor het eerst waargenomen in 1911 door H. K. Onnes, een Nederlandse natuurkundige. Zijn experiment werd uitgevoerd met … Meer lezen