Abfarad (abF)

De abfarad (afgekort abF) is de eenheid van elektromagnetische capaciteit in het cgs (centimeter/gram/seconde) eenhedenstelsel. Als een lading van één abcoulomb (1 abC) een potentiaalverschil van één abvolt (1 abV) in een capaciteit opwekt, dan is die capaciteit 1 abF. Een capaciteit zo groot als 1 abF is onbekend. Hij is gelijk aan 10 9 … Lees meer

Elektrostatisch veld

Zie ook diëlektrisch materiaal. Wanneer twee voorwerpen in elkaars nabijheid verschillende elektrische ladingen hebben, bestaat er tussen hen een elektrostatisch veld. Een elektrostatisch veld vormt zich ook rond elk enkel voorwerp dat elektrisch geladen is ten opzichte van zijn omgeving. Een voorwerp is negatief geladen (-) als het een overmaat aan elektronen ten opzichte van … Lees meer

Motion gaming (bewegingsgestuurd gamen)

Een bewegingsgestuurd spelsysteem, soms een bewegingsgestuurd spelsysteem genoemd, is een systeem dat spelers in staat stelt met het systeem te interageren door middel van lichaamsbewegingen. De invoer gebeurt meestal door een combinatie van gesproken opdrachten, natuurlijke handelingen in de echte wereld en gebarenherkenning. De Nintendo Wii, uitgebracht in november 2006, was het eerste bewegingsgestuurde spelsysteem. … Lees meer

Magnetisch veld

Een magnetisch veld wordt opgewekt wanneer elektrische ladingsdragers zoals elektronen door de ruimte of binnen een elektrische geleider bewegen. De geometrische vormen van de magnetische fluxlijnen die door bewegende ladingsdragers (elektrische stroom) worden geproduceerd, zijn vergelijkbaar met de vormen van de fluxlijnen in een elektrostatisch veld. Maar er zijn verschillen in de wijze waarop elektrostatische … Lees meer

Lineaire geïntegreerde schakeling (lineaire IC)

Zie ook geïntegreerde schakeling ( IC ). Een lineaire geïntegreerde schakeling (lineaire IC) is een analoog apparaat in vaste toestand, gekenmerkt door een theoretisch oneindig aantal mogelijke bedrijfstoestanden. Het werkt over een continu bereik van ingangsniveaus. Een digitaal IC daarentegen heeft een eindig aantal discrete ingangs- en uitgangstoestanden. Binnen een bepaald ingangsbereik is de versterkingscurve … Lees meer

Weerstand

Weerstand is de weerstand die een stof biedt tegen de stroom van elektrische stroom.  Hij wordt weergegeven door de hoofdletter R.  De standaardeenheid van weerstand is de ohm, soms uitgeschreven als een woord, en soms gesymboliseerd door de Griekse hoofdletter omega: Wanneer een elektrische stroom van één ampère door een component loopt waarover een potentiaalverschil … Lees meer

Monotoniciteit

Monotoniciteit is een eigenschap van bepaalde typen digitaal-naar-analoog converter ( DAC ) schakelingen. In een monotone DAC neemt de analoge uitgang altijd toe of blijft constant als de digitale ingang toeneemt. De analoge uitgang neemt nooit af tijdens de ingangsreeks. Als de analoge uitgang op enig punt tijdens de ingangsreeks daalt, wordt gezegd dat een … Lees meer

Coulomb per kubieke meter

De coulomb per kubieke meter (gesymboliseerd C – m -3 ) is de eenheid van elektrische ladingsdichtheid. Omgerekend naar basiseenheden in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), komt 1 C – m -3 overeen met één ampère seconde per kubieke meter (1 A – s – m -3 ). Voorstel dat er een … Lees meer

Supergeleidend kwantuminterferentie-apparaat

Een supergeleidend kwantuminterferentie-apparaat (SQUID) is een mechanisme dat wordt gebruikt om uiterst zwakke signalen te meten, zoals subtiele veranderingen in het elektromagnetische energieveld van het menselijk lichaam. Met behulp van een apparaat dat een Josephson-junctie wordt genoemd, kan een SQUID een verandering van energie detecteren die wel 100 miljard keer zwakker is dan de elektromagnetische … Lees meer

Inductor

Een spoel is een passieve elektronische component die energie opslaat in de vorm van een magnetisch veld. In zijn eenvoudigste vorm bestaat een spoel uit een draadlus of spoel. De inductantie is recht evenredig met het aantal windingen in de spoel. De inductantie hangt ook af van de straal van de spoel en van het … Lees meer