Broeikaseffect

Het broeikaseffect is het opwarmende effect van de zon op broeikasgassen zoals CO2, die deze warmte in onze atmosfeer vasthouden. Broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde geven de door de infrarode straling (IR) van de zon geabsorbeerde warmte af. Een deel van de vrijgekomen warmte bereikt de aarde, samen met de warmte van de … Lees meer

Fotovoltaïsch glas (PV-glas)

Fotovoltaïsch glas (PV-glas) is een technologie die de omzetting van licht in elektriciteit mogelijk maakt.  Daartoe bevat het glas transparante, op halfgeleiders gebaseerde fotovoltaïsche cellen, die ook wel zonnecellen worden genoemd. De cellen zijn ingeklemd tussen twee glasplaten. Fotovoltaïsch glas is niet perfect doorzichtig, maar laat een deel van het beschikbare licht door. Gebouwen die … Lees meer

Backward compatible (achterwaartse compatibiliteit)

Backward compatible (of soms achterwaarts compatibel of achterwaarts compatibel) verwijst naar een hardware- of softwaresysteem dat met succes interfaces en gegevens kan gebruiken van eerdere versies van het systeem of met andere systemen. Perl, de scripttaal, is bijvoorbeeld ontworpen om achterwaarts compatibel te zijn met awk, een eerdere taal die Perl moest vervangen. Terugwaartse compatibiliteit … Lees meer