Vaste oxide brandstofcel (SOFC)

Een vaste oxide brandstofcel (SOFC) is een brandstofcel die zijn energie rechtstreeks ontleent aan de oxidatie van een vast of keramisch materiaal dat elektrolyt wordt genoemd. Gewoonlijk worden brandstofcellen aangedreven door stoffen die bij kamertemperatuur gassen of vloeistoffen zijn, zoals waterstof, methaan, propaan of benzine. SOFC’s kunnen stroom leveren aan elk apparaat dat normaal met … Lees meer

Cutover migratie

Cutover migratie verplaatst alle mailboxen en gegevens van een oudere Exchange server naar een nieuwere on-premise Exchange server of naar een cloud-gebaseerde service. Het cutover migratieproces begint met de bestemmings Exchange server — on-premise of online — die informatie ontvangt over de mailboxen, groepen, agenda’s en contactpersonen. Het systeem zorgt vervolgens voor de nieuwe mailboxen … Lees meer

The Green Grid

The Green Grid is een non-profit consortium met als missie om “de wereldwijde autoriteit op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen in informatietechnologie en datacenters” te worden.” Volgens de website van The Green Grid biedt de organisatie een forum voor IT-directeuren, facilitair managers en leidinggevenden op C-niveau om samen te komen en verschillende opties … Lees meer

MQSeries

MQSeries is een IBM-softwarefamilie waarvan de componenten worden gebruikt om andere softwaretoepassingen aan elkaar te knopen, zodat ze kunnen samenwerken. Dit type toepassing staat vaak bekend als business integration software of middleware. MQSeries bestaat uit drie producten: MQSeries Messaging, dat voorziet in het communicatiemechanisme tussen applicaties op verschillende platforms MQSeries Integrator, dat regels voor bedrijfsvoering … Lees meer

Data lineage

Data lineage is de geschiedenis van data, inclusief waar de data naar toe is gereisd gedurende het bestaan binnen een organisatie. Data lineage is een verplicht onderdeel van de naleving van het gegevensbeleid van bedrijven en overheden. Het traceren van de geschiedenis van data wordt bereikt door data lineage documentatie en software. Zonder een manier … Lees meer

India State Data Centre

India State Data Centre is een project dat in opdracht van de Indiase regering de kerninfrastructuur moet leveren voor de e-governance-initiatieven van het National eGovernance Plan (NeGP). Het plan stelt voor dat elk van de 28 staten en zeven union territories een datacenter creëert dat diensten, applicaties en infrastructuur consolideert om efficiënte elektronische levering van … Lees meer

Failback

Failback is het proces van het herstellen van operaties naar een primaire machine of faciliteit nadat ze zijn verschoven naar een secundaire machine of faciliteit tijdens failover. Tijdens een site-brede failover worden I/O (input/output) en de bijbehorende processen verschoven van een primaire locatie naar een tijdelijke disaster recovery (DR) locatie. Het proces stopt tijdelijk de … Lees meer

Hybride database

Een hybride database is een type real-time databasesysteem dat zowel on-disk als in-memory dataopslag gebruikt door te beslissen welke het meest geschikt is voor een bepaalde taak. Voor de ontwikkeling van hybride databases waren organisaties gedwongen te kiezen tussen in-memory database (IMDB) of persistente database management systemen. Maar naarmate big data en cloudopslag meer voordelen opleverden voor … Lees meer

Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS)

Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) is de aanpassing van de vermogens- en snelheidsinstellingen van de verschillende processoren, controllerchips en randapparatuur van een computerapparaat om de toewijzing van middelen voor taken te optimaliseren en de energiebesparing te maximaliseren wanneer die middelen niet nodig zijn. DVFS stelt apparaten in staat om de benodigde taken uit te … Lees meer

Microgrid

Een microgrid is een kleinschalig elektriciteitsnet dat onafhankelijk of in samenwerking met andere kleine elektriciteitsnetten kan werken. De praktijk van het gebruik van microgrids staat bekend als gedistribueerde, verspreide, gedecentraliseerde, wijk- of ingebedde energieproductie. Elk kleinschalig, gelokaliseerd elektriciteitsstation dat zijn eigen opwekkings- en opslagbronnen heeft en definieerbare grenzen heeft, kan worden beschouwd als een microgrid. … Lees meer