Data protection officer (DPO)

Een data protection officer (DPO) is een beveiligingsfunctie van een onderneming die tot taak heeft ervoor te zorgen dat gegevensbeheer en -verwerking in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Een DPO heeft tot taak toe te zien op de naleving van de voorschriften van de GDPR en is ook verantwoordelijk voor … Lees meer