Buitenlandse kwalificatie

Buitenlandse kwalificatie is het proces dat een vennootschap of limited liability corportation (LLC) in de Verenigde Staten volgt om legaal zaken te doen in een andere staat dan die waar de vennootschap is opgericht. Het is belangrijk op te merken dat een buitenlandse kwalificatie geen verband houdt met internationaal werk; het is alleen van toepassing op … Lees meer

Verduisteringsperiode

Een verduisteringsperiode is een tijdsperiode waarin de toegang tot iets dat gewoonlijk beschikbaar is, verboden is.  In een financiële context is een verduisteringsperiode een tijdsperiode waarin het leidinggevenden en/of werknemers van een bedrijf die toegang hebben tot voorkennis, verboden is effecten van het bedrijf te kopen of te verkopen. Het doel van een black-out periode … Lees meer

Monopolie

Een monopolie is de dominantie van een specifieke markt door één enkel bedrijf. Monopolies kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan concurrerende bedrijven op een bepaalde markt of van een beperkt aantal bedrijven die sterke concurrenten zijn. Deze omstandigheden kunnen op natuurlijke wijze ontstaan, maar zijn soms ook het gevolg van agressieve, dubieuze en … Lees meer

Fair Information Practices (FIP)

FIP (Fair Information Practices) is een algemene term voor een reeks normen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens en voor het aanpakken van kwesties als privacy en nauwkeurigheid. Verschillende organisaties en landen hebben hun eigen termen voor deze zaken – het Verenigd Koninkrijk noemt het “Data Protection”, de Europese Unie noemt het “Personal … Lees meer

Corporatie (C corporation, C corp)

Een corporatie is een grote en complexe organisatie die eigendom is van haar aandeelhouders en wordt bestuurd door een raad van bestuur. De corporatie wordt beschouwd als een onafhankelijke juridische entiteit en is als zodanig verantwoordelijk voor haar acties en schulden. Corporaties betalen belasting over hun netto-inkomen; aandeelhouders betalen belasting over uitkeringen, maar zijn niet … Lees meer

Indexfonds

Een indexfonds is een soort onderlinge fondsverzameling die de trend volgt van een bepaald effect of een marktindex, die een aantal sectoren van een markt vertegenwoordigt en een uitgebreide blootstelling aan verschillende markten biedt. Indexfondsen stijgen en dalen in waarde ten opzichte van de marktindex die ze volgen. Voorbeelden van marktindexen zijn de Russell 2000, … Lees meer

Duopolie

Een duopolie is een scenario waarin twee bedrijven de markt voor een product of dienst domineren. Die twee bedrijven kunnen strikte concurrenten zijn. In sommige gevallen gaan zij echter over tot onethische en mogelijk illegale samenwerkingsstrategieën om de markt te beheersen en meer concurrentie te ontmoedigen. De mogelijkheid van collusie bestaat wanneer slechts enkele grote … Lees meer

Onbekende onbekende

Een onbekende onbekende is niet-geïdentificeerde informatie. Een individu of organisatie kan beseffen dat dergelijke informatie bestaat en voor hen relevant is, maar de bijzonderheden ervan vallen volledig buiten hun bewustzijnsveld. De term is een van de vier categorieën van informatie, die ook known knowns, unknown knowns en known unknowns omvat. Unknown unknowns zijn relevant voor … Lees meer

Stille periode

Een stille periode is een tijdsperiode gedurende welke insiders van een bedrijf geen informatie over de prestaties of toekomstige prestaties van een bedrijf openbaar mogen maken voordat die informatie openbaar wordt gemaakt.  Stille periodes worden verplicht gesteld in samenhang met beursintroducties (IPO’s), winstseizoenen en andere gebeurtenissen die van belang zijn voor beleggers. Het doel van … Lees meer

SLAPP

Een SLAPP-proces is een rechtszaak die wordt aangespannen of waarmee wordt gedreigd om het doelwit te doen ophouden met openbare activiteiten die ingaan tegen de belangen van de persoon of organisatie die het proces aanspant. Het acroniem staat voor Strategic Litigation Against Public Participation, ook wel Strategic Lawsuit Against Public Participation genoemd. Een SLAPP is … Lees meer