Datacontext

Datacontext is het netwerk van verbanden tussen datapunten. Die verbanden kunnen worden gecreëerd als metadata of eenvoudig worden geïdentificeerd en gecorreleerd. Contextuele metadata voegt waarde toe, en maakt het in wezen mogelijk om informatie uit data te halen.   Een enkel datapunt op zichzelf is nutteloos. Neem het getal 42. Het kan mogelijke contexten voorstellen — het zou een koele weertemperatuur in de schaal van Fahrenheit kunnen zijn, bijvoorbeeld, of het zou Bill Clinton, … Lees meer

Binning en grouping

Binning en grouping is een vorm van datavisualisatie waarbij individuele gegevenswaarden in klassen of categorieën worden gesorteerd en grafisch worden weergegeven om de betekenis van de gegevens te helpen verklaren. Binning en groepering is nuttig wanneer er zoveel afzonderlijke grafische elementen in een grafiek zijn, dat het moeilijk is ze van elkaar te onderscheiden.  Statistische … Lees meer

In-memory database

Een in-memory database (IMDB, ook bekend als main memory database of MMDB) is een database waarvan de gegevens in het hoofdgeheugen worden opgeslagen om snellere responstijden mogelijk te maken. De brongegevens worden in het systeemgeheugen geladen in een gecomprimeerd, niet-relationeel formaat. In-memory databases stroomlijnen het werk dat komt kijken bij het verwerken van queries.  Een … Lees meer

Pseudowetenschap

Pseudowetenschap is een stelling, een bevinding of een verklaringssysteem dat als wetenschap wordt gepresenteerd, maar dat de nauwgezetheid ontbeert die essentieel is voor de wetenschappelijke methode. Pseudowetenschap kan ook het resultaat zijn van onderzoek dat is gebaseerd op onjuiste premissen, een gebrekkig experimenteel ontwerp of slechte gegevens. De term pseudowetenschap kan verwijzen naar een enkele … Lees meer

Scheefheid

Scheefheid is asymmetrie in een statistische verdeling, waarbij de curve vervormd of scheef naar links of naar rechts lijkt te staan. Scheefheid kan worden gekwantificeerd om te bepalen in hoeverre een verdeling afwijkt van een normale verdeling. In een normale verdeling ziet de grafiek eruit als een klassieke, symmetrische “klokvormige curve”. Het gemiddelde en de … Lees meer

Regel van vijf (statistiek)

De regel van vijf is een vuistregel in de statistiek die de mediaan van een populatie schat door een willekeurige steekproef van vijf uit die populatie te kiezen. De regel stelt dat er een kans van 93,75% is dat de mediaan van een populatie tussen de kleinste en grootste waarden in een willekeurige steekproef van vijf ligt. … Lees meer

Management information base (MIB)

Een management information base (MIB) is een formele beschrijving van een reeks netwerkobjecten die kunnen worden beheerd met behulp van het Simple Network Management Protocol (SNMP). Het formaat van de MIB wordt gedefinieerd als onderdeel van de SNMP. (Alle andere MIB’s zijn uitbreidingen van deze basisbeheerinformatiebank.) MIB-I verwijst naar de oorspronkelijke MIB-definitie; MIB-II verwijst naar … Lees meer

Scenarioplanning

Scenarioplanning is de praktijk van het creëren van verschillende actiepunten voor een bedrijf om uit te voeren op basis van potentiële gebeurtenissen en situaties, bekend als scenario’s. Mogelijke bedrijfsgerelateerde scenario’s omvatten veranderingen in de markt, problemen met de toeleveringsketen, productlanceringen van concurrenten, personeelswijzigingen en milieugebeurtenissen – naast een bijna oneindig aantal andere mogelijkheden.  Het hebben … Lees meer

Correlatiecoëfficiënt

Een correlatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf van de mate waarin veranderingen in de waarde van een variabele verandering in de waarde van een andere variabele voorspellen. Bij positief gecorreleerde variabelen stijgt of daalt de waarde gelijktijdig. Bij negatief gecorreleerde variabelen neemt de waarde van de ene toe naarmate de waarde van de andere afneemt. Een … Lees meer

Operational excellence

Operational excellence is een methodologie van het streven naar doeltreffendheid door de processen van een organisatie. Operational excellence maakt deel uit van organisatorisch leiderschap en organisatorische intelligentie. Het einddoel van operational excellence is ervoor te zorgen dat voortdurend aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan door continue verbetering van de processen waarmee een bedrijf opereert. Concepten achter continue … Lees meer