Correlatiecoëfficiënt

Een correlatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf van de mate waarin veranderingen in de waarde van een variabele verandering in de waarde van een andere variabele voorspellen. Bij positief gecorreleerde variabelen stijgt of daalt de waarde gelijktijdig. Bij negatief gecorreleerde variabelen neemt de waarde van de ene toe naarmate de waarde van de andere afneemt. Een … Lees meer

Operational excellence

Operational excellence is een methodologie van het streven naar doeltreffendheid door de processen van een organisatie. Operational excellence maakt deel uit van organisatorisch leiderschap en organisatorische intelligentie. Het einddoel van operational excellence is ervoor te zorgen dat voortdurend aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan door continue verbetering van de processen waarmee een bedrijf opereert. Concepten achter continue … Lees meer

Deductief redeneren

Deductief redeneren is een logisch proces waarin een conclusie gebaseerd is op de overeenstemming van meerdere premissen die over het algemeen voor waar worden aangenomen. Deductief redeneren wordt soms top-down logica genoemd. Deductief redeneren berust op het maken van logische premissen en het baseren van een conclusie rond die premissen. Het berust niet op het maken … Lees meer

Statistische ruis

Statistische ruis is onverklaarbare variabiliteit binnen een gegevensmonster. De term ruis, in deze context, is afkomstig uit de signaalverwerking waar hij werd gebruikt om te verwijzen naar ongewenste elektrische of elektromagnetische energie die de kwaliteit van signalen en gegevens aantast. De aanwezigheid van ruis betekent dat de resultaten van een bemonstering misschien niet worden herhaald … Lees meer

Positieve correlatie

Een positieve correlatie is een relatie tussen twee variabelen zodanig dat hun waarden samen toe- of afnemen.  Correlatie wordt uitgedrukt op een bereik van +1 tot -1, bekend als de correlatiecoëfficiënt. Bij een perfecte positieve correlatie, uitgedrukt als +1, voorspelt een toe- of afname van de ene variabele altijd dezelfde verandering in de richting van … Lees meer

Gartner

Gartner is een onderzoek- en adviesbureau voor informatietechnologie (IT), voorheen bekend als Gartner Group. De bedrijfsdivisies van Gartner zijn Research, Executive Programs, Consulting en Events. De twee belangrijkste gegevens visualisatie en analyse tools van het bedrijf zijn Gartner Magic Quadrants en de hype cycle. Gartner Magic Quadrants is een onderzoeksmethodologie en visualisatie tool voor het … Lees meer

Availability bias

De availability bias is de menselijke neiging om te denken dat voorbeelden van dingen die gemakkelijk in je opkomen representatiever zijn dan in werkelijkheid het geval is. Het psychologische fenomeen is slechts een van een aantal cognitieve biases die kritisch denken belemmeren en als gevolg daarvan de geldigheid van onze beslissingen. De beschikbaarheidsbias is het … Lees meer

Dynamische BPM (business process management)

Dynamisch business process management (BPM) is een aanpak die is ontworpen om bedrijfsprocessen zich snel te laten aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften. In dynamische BPM worden processen ontworpen om zeer aanpasbaar te zijn, zodat deelnemers op elk moment snelle procesaanpassingen kunnen maken met een lage latency. De aanpak wordt gebruikt door organisaties die de efficiëntie van … Lees meer

Gestructureerde gegevens

Gestructureerde gegevens zijn gegevens die zijn georganiseerd in een geformatteerde opslagplaats, meestal een database, zodat de elementen ervan adresseerbaar kunnen worden gemaakt voor een effectievere verwerking en analyse.  Een gegevensstructuur is een soort opslagplaats die informatie voor dat doel organiseert. In een database, bijvoorbeeld, is elk veld afzonderlijk en de informatie kan worden opgevraagd, hetzij … Lees meer

Fast data

Fast data is de toepassing van big data analytics op kleinere datasets in near-real of real-time om een probleem op te lossen of bedrijfswaarde te creëren. Het doel van fast data is om snel gestructureerde en ongestructureerde data te verzamelen en te ontginnen, zodat actie kan worden ondernomen. Nu de stroom gegevens van sensoren, actuatoren … Lees meer