Carbon Reduction Commitment (CRC)

De Carbon Reduction Commitment (CRC) is een verplichte emissiereductiestandaard in het Verenigd Koninkrijk. CRC streeft naar een koolstofreductie van 1,2 miljoen ton tegen 2020 en een vermindering van 80% van de koolstofemissies tegen 2050. Met uitzondering van transportbrandstoffen bestrijkt CRC alle vormen van energie, waaronder elektriciteit, gas, stookolie en olie.

Het CRC cap and trade plan reguleert grote bedrijven in de publieke en dienstensector die niet energie-intensief zijn. De meeste organisaties vallen niet onder de regeling van de Europese Unie voor de handel in emissierechten voor zeer grote uitstoters van kooldioxide, maar dragen niettemin aanzienlijk bij tot de totale uitstoot. Organisaties die zich aan de CRC moeten houden, zijn onder meer overheidsinstanties, hotelketens, kantoorhoudende bedrijven en supermarkten.

Credits zullen eerst tegen een vaste prijs worden verkocht tijdens de introductiefase die in april 2010 begint, en vervolgens via veilingen worden toegewezen, waarbij het aantal beschikbare credits mettertijd afneemt. De CRC zullen worden toegepast via zelfcertificering en audits, en aan het eind van het jaar zullen de beste en slechtste CO2-uitstoters worden samengevat in ranglijsten. De overheid zal de inkomsten uit de verkoop van credits aan de deelnemende organisaties terugbetalen op basis van hun emissies, en de deelnemers zullen worden beloond of gestraft op basis van hun plaats in de ranglijsten.