CAD (computer-aided design)

CAD (computer-aided design) is het gebruik van computer-gebaseerde software om te helpen bij ontwerpprocessen. CAD-software wordt veel gebruikt door verschillende soorten ingenieurs en ontwerpers. CAD-software kan worden gebruikt om tweedimensionale (2D) tekeningen of driedimensionale (3D) modellen te maken.

Het doel van CAD is de workflow van de ontwerper te optimaliseren en te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen, de kwaliteit en gedetailleerdheid van het ontwerp te verbeteren, de communicatie over documentatie te verbeteren en vaak bij te dragen aan een database voor productieontwerp. De output van CAD software komt in de vorm van elektronische bestanden, die vervolgens dienovereenkomstig worden gebruikt voor fabricageprocessen.

CAD wordt vaak gebruikt in combinatie met gedigitaliseerde fabricageprocessen. CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing) is software used to design products such as electronic circuit boards in computers and other devices.

Who uses CAD?

Computer-aided design is used in a wide variety of professions. CAD software is used heavily within various architecture, arts and engineering projects. CAD use cases are specific to industry and job functions. Professions that use CAD tools include, but are not limited to:

 • Architects
 • Engineers
 • City planners
 • Graphic designers
 • Animation illustrators
 • Drafters
 • Fashion designers
 • Interior designers
 • Exterior designers
 • Game designers
 • Product designers
 • Industrial designers
 • Manufacturers

CAD benefits

Compared to traditional technical sketching and manual drafting, kan het gebruik van CAD-ontwerptools aanzienlijke voordelen opleveren voor ingenieurs en ontwerpers:

 • Lagere productiekosten voor ontwerpen;
 • Snellere afronding van projecten door efficiënte workflow en ontwerpproces;
 • Wijzigingen kunnen onafhankelijk van andere ontwerpdetails worden doorgevoerd, zonder dat een schets volledig opnieuw moet worden gemaakt;
 • Hogere kwaliteit van ontwerpen met documentatie (zoals hoeken, afmetingen, presets) ingebouwd in het bestand;
 • Eenduidiger ontwerpen, betere leesbaarheid en gemakkelijk te interpreteren door medewerkers, omdat handgemaakte tekeningen niet zo duidelijk of gedetailleerd zijn;
 • Het gebruik van digitale bestanden kan samenwerking met collega's eenvoudiger maken; en
 • Softwarefuncties kunnen generatief ontwerpen, solid modeling, en andere technische functies ondersteunen.

CAD software/tools

Er bestaat een aantal CAD-tools om ontwerpers en ingenieurs te helpen. Sommige CAD-tools zijn toegesneden op specifieke toepassingen en bedrijfstakken, zoals industrieel ontwerp of architectuur. Other CAD software tools can be used to support a variety of industries and project types. Some widely-used CAD tools are:

 • MicroStation (offered by Bentley Systems)
 • AutoCAD (offered by Autodesk)
 • CorelCAD
 • IronCAD
 • CADTalk
 • SolidWorks
 • Onshape
 • Catia
 • LibreCAD
 • OpenSCAD
 • Vectorworks
 • Solid Edge
 • Altium Designer