BYOD (bring your own device)

BYOD (bring your own device) is de toenemende trend naar eigen apparaten van werknemers binnen een bedrijf. Smartphones zijn het meest voorkomende voorbeeld, maar werknemers nemen ook hun eigen tablets, laptops en USB-drives mee naar de werkplek.

BYOD maakt deel uit van de grotere trend van IT consumerization, waarbij consumentensoftware en -hardware naar de onderneming worden gebracht. BYOT (bring your own technology) verwijst naar het gebruik van consumentenapparaten en -toepassingen op de werkplek.

Specifiekere variaties op de term zijn onder meer bring your own computer (BYOC), bring your own laptop (BYOL), bring your own apps (BYOA) en bring your own PC (BYOPC).

De apparaten die eigendom zijn van de werknemer worden soms door het bedrijf goedgekeurd en ondersteund naast apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. In andere gevallen maken eigen apparaten van werknemers deel uit van het parallelle systeem dat bekend staat als schaduw-IT: hardware of software binnen een onderneming die niet wordt ondersteund door de centrale IT-afdeling van de organisatie.

Of de eigen hardware en software van werknemers nu wel of niet worden ondersteund, ze vormen beveiligingsrisico's voor de organisatie als ze verbinding maken met het bedrijfsnetwerk of toegang krijgen tot bedrijfsgegevens. Om het risico tot een minimum te beperken en tegemoet te komen aan de wensen van de consument, voeren veel bedrijven een BYOD-beleid.