Business process modeling

Business process modeling, vaak procesmodellering genoemd, is de analytische weergave of illustratie van de bedrijfsprocessen van een organisatie.  

Samen met business process discovery wordt procesmodellering algemeen beschouwd als een essentieel onderdeel van succesvol business process management (BPM). Het wordt gebruikt om de huidige (of "as-is") processen van een organisatie in kaart te brengen om een basislijn te creëren voor procesverbeteringen en om toekomstige (of "to-be") processen te ontwerpen waarin die verbeteringen zijn verwerkt. Procesmodellering maakt vaak gebruik van Business Process Modeling Notation (BPMN), een standaardmethode om processen te illustreren met stroomschema-achtige diagrammen die gemakkelijk kunnen worden begrepen door zowel IT- als businessmanagers.

 

Volgende pagina's over business process modeling:

 > De opkomst en opkomst van BPMN voor procesmodellering

 > Betere procesontdekking en -modellering leiden tot betere BPM

 > BPMN 2.0: De opkomende ster van bedrijfsprocesmodellering