Business method patent

Een business method patent maakt deel uit van een grotere familie van octrooien die bekend staan als utility patents, die uitvindingen, formules en processen beschermen. Een bedrijfsmethode, die volgens de wet als een proces wordt beschouwd, omvat vaak een combinatie van software-automatisering met meer traditionele bedrijfsmethodologie. 

Als een bedrijf eenmaal een octrooi op een bedrijfsmethode heeft verkregen, kan het zijn methode in licentie geven en ervan profiteren of het octrooi gebruiken om concurrenten te blokkeren. 

Bedrijfsmethode-octrooien dateren van toen Herman Hollerith meer dan 100 jaar geleden zijn Hollerith Electric Tabulating System octrooieerde. Om in aanmerking te komen voor een octrooi op een bedrijfsmethode, moet een uitvinding onder een van de categorieën vallen die zijn opgesomd in de Octrooiwet van 1952 en moet het een "nieuw en nuttig proces, machine, vervaardiging of samenstelling van materie, of een nieuwe en nuttige verbetering daarvan" zijn. 

Om te voldoen aan de minimumeis om in aanmerking te komen voor een octrooi als "proces", moet een bedrijfsmethode voldoen aan de "machine- of transformatie-test". Dit betekent dat het proces ofwel gebonden moet zijn aan een bepaalde machine of apparaat, ofwel een bepaald artikel moet transformeren in een andere toestand of ding. Deze eis wordt momenteel herzien omdat het rechtssysteem worstelt met de vraag hoe octrooieerbare bedrijfsmethoden moeten worden gescheiden van abstracte ideeën.

Een van de beroemdste octrooien op bedrijfsmethoden uit het Internet-tijdperk is het one-click octrooi van Amazon.com (U.S. Patent No. 5,960,411). Amazon beweerde dat het als eerste met het idee kwam om klanten in staat te stellen met één muisklik aankopen te doen met behulp van een vooraf gedefinieerde creditcard en adres, en kreeg een octrooi voor het proces. Kort daarna gaf Amazon.com het één-klik-proces in licentie aan Apple en klaagde het zijn concurrent Barnes&Noble.com aan, waarbij het erop stond dat Barnes&Noble.com zijn website herontwierp.

Lees meer over octrooien op bedrijfsmethoden:

Uitspraak over octrooien op bedrijfsmethoden kan patenttrollen verlossen
Zakelijke-methodenoctrooien hebben een juridisch mijnenveld gecreëerd, maar het landschap kan worden veranderd door een rechterlijke uitspraak die de wetgeving inzake octrooien op bedrijfsmethoden kan herschrijven.

Hoe Bilski v. Kappos de toekomst van octrooien op bedrijfsmethoden kan bepalen
De uitspraak Bilski v. Kappos over octrooien op bedrijfsmethoden kan de toekomst van octrooien op bedrijfsmethoden bepalen
De uitspraak Bilski v. Kappos over octrooien op bedrijfsmethoden kan de toekomst van octrooien op bedrijfsmethoden bepalen. Kappos kan gebruikers van IT-software en -diensten aanzetten tot heroverweging van strategieën om het risico van octrooi-inbreuk te beheersen.

Intellectuele-eigendomsrechtszaken hond opslagindustrie
De wildgroei van octrooigeschillen onder dataopslagbedrijven kan technologische innovatie verstikken en de kosten voor de consument opdrijven.

Patent Business Methods
Deze website van het United States Patent and Trademark Office is speciaal ontworpen om actuele informatie te verschaffen over octrooikwesties die verband houden met bedrijfsmethoden.