Business-IT alignment

Business-IT alignment is de overeenstemming tussen de bedrijfsdoelstellingen en de Information Technology (IT) vereisten van een onderneming. Deze twee factoren lijken vaak met elkaar in tegenspraak, maar veel economische en technische deskundigen zijn het erover eens dat afstemming tussen deze twee, in de loop van de tijd, van cruciaal belang is voor het succes van een onderneming.

Business-IT alignment houdt in dat de communicatie wordt geoptimaliseerd tussen executives die de zakelijke beslissingen nemen en IT-managers die toezicht houden op de technische operaties. De implementatie van flexibele businessplannen en IT-architecturen, evenals een effectieve kostentoewijzing, zijn kritische componenten van elke inspanning tot business-IT afstemming. Managers van technische afdelingen kunnen voorstellen formuleren en indienen die kunnen worden toegesneden op een optimaal rendement op investering (ROI). Business executives kunnen IT-afdelingsvergaderingen en seminars bijwonen om hun inzicht in de technische mogelijkheden en beperkingen van de onderneming te verbeteren.