Business counterintelligence (business CI)

Business counterintelligence (business CI) is de collectieve inspanning om gevoelige informatie van een organisatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

In een zakelijke context is intelligence informatie die een organisatie voorziet van beslissingsondersteuning en een strategisch voordeel. Als werkwoord is counter reageren of reageren op iets op een tegengestelde manier; contraspionage is informatie die kan worden gebruikt om iets te verdedigen tegen een tegengestelde of concurrerende entiteit en de processen en instrumenten die worden gebruikt om die informatie op te sporen, te verzamelen, te analyseren en toe te passen.  

De termen business contraspionage en competitive intelligence worden soms door elkaar gebruikt, maar hun bedoeling is verschillend. De focus van competitive intelligence is het verzamelen van informatie, terwijl business counterintelligence zich vooral bezighoudt met het beschermen van uw informatie tegen dergelijke pogingen van de kant van andere organisaties. Als zodanig omvat business counterintelligence alle activiteiten die worden ondernomen om het vermogen van concurrenten te beperken om bruikbare informatie over uw bedrijf te verzamelen.

Zie een inleiding tot het implementeren van business counterintelligence: