Bus number (What’s your bus number?)

In project management, is het bus nummer het aantal teamleden wiens verlies een project in gevaar zou brengen.Als er bijvoorbeeld twee mensen in een team zitten die essentieel zijn voor het succes van een project, is het busnummer van het project twee - als die twee teamleden door een bus zouden worden aangereden, zou het project in de problemen komen.

Eén is het minst wenselijke busnummer, omdat het betekent dat een of meer teamleden kennis bezitten die niemand anders heeft. Als een teamlid met niet gedeelde kennis wordt overgeplaatst naar een ander team, ontslag neemt of anderszins arbeidsongeschikt wordt, komt het project in gevaar.

In een 'whole-team'-aanpak van projectmanagement is het doel om het busnummer van een project zo dicht mogelijk bij het werkelijke aantal teamleden te laten liggen. Als er bijvoorbeeld tien mensen in een team zitten dat de 'whole-team'-aanpak gebruikt, zou het busnummer van het team negen moeten zijn. Dat betekent dat als negen leden van het team zouden worden overreden door een bus, het overlevende lid de vervangende teamleden snel op snelheid zou kunnen brengen.