Burnout

Burnout is aanhoudende fysieke, mentale of emotionele uitputting veroorzaakt door langdurige stress, meestal als gevolg van buitensporige verantwoordelijkheden op de werkplek en/of persoonlijk.

Omdat burnout niet samen kan gaan met bevlogenheid, is het een serieus probleem voor de onderneming. Burn-out wordt in verband gebracht met hogere stressniveaus, slechtere prestaties, meer ziektegevallen en ziekteverzuim, en minder productiviteit. In een bedrijfscultuur die hoge eisen stelt aan werknemers,  kan het cumulatieve effect een lagere winstgevendheid en een hoger personeelsverloop zijn. 

Het begrip burnout komt uit de psychologie. Herbert Freudenberger, een klinisch psycholoog, identificeerde het concept voor het eerst in de jaren zeventig. Sociaal psychologen Christina Maslach en Susan Jackson ontwikkelden vervolgens een beoordelingsinstrument, de Maslach Burnout Inventory, dat burnout karakteriseert als een syndroom van uitputting, cynisme en inefficiëntie. Het overheersende kenmerk van burnout wordt vaak beschouwd als uitputting.

Burnout wordt niet beschouwd als een aparte aandoening omdat het aanzienlijk overlapt met depressie. Uit een recent onderzoek van Bianchi, Schonfeld en Laurent bleek dat 90 procent van de werknemers met een burn-out ook voldeed aan de diagnostische criteria voor depressie. 

Hoe dan ook, burn-out kan worden verlicht door veranderingen in de werkomgeving en de eisen die aan het werk worden gesteld, maar ook door veranderingen in het gedrag en de benadering van het werk. Als er echter niets verandert, heeft burn-out de neiging om een neerwaartse spiraal te creëren, waarin een onhoudbare situatie leidt tot uitputting en ontevredenheid, die leiden tot slechtere prestaties, die op hun beurt leiden tot een verslechterde werksituatie of zelfs baanverlies en meer stress voor het individu.

Zie ook: work-life balance, micromanagement, mindfulness training, employee advocacy

Zie Shawn Achor's TED talk, "Stop working hard. Start working happy."