Brownout reset

Een brownout reset is een circuit dat ervoor zorgt dat een computerprocessor wordt gereset (of opnieuw wordt opgestart) in het geval van een brownout, dat is een aanzienlijke daling van de uitgangsspanning van de voeding.

Zonder een brownout reset circuit of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) die de volledige normale bedrijfsspanning voor de processor handhaaft wanneer een brownout optreedt, kan een processor defect raken of op slot gaan. In sommige gevallen, als een processor een abnormaal lage spanning ontvangt en toch blijft werken, zal hij onzinnige uitvoer produceren.

Bruwnouts kunnen voor korte intervallen of gedurende langere perioden optreden. Ze komen vaak voor bij elektriciteitsleidingen in tijden van uitzonderlijke vraag naar elektriciteit, zoals tijdens hittegolven of na natuurrampen. In een computer kan een brownout ook optreden als gevolg van een probleem met de interne stroomvoorziening die de wisselstroom van het elektriciteitsnet omzet in gelijkstroom die door de interne elektronische componenten van een computer wordt gebruikt.