Broker

Een broker is iemand of iets dat optreedt als een bemiddelende derde partij, die transacties tussen twee andere entiteiten beheert.

In de echte wereld is een broker een bedrijf, zoals een makelaar in onroerend goed. In een computercontext is een makelaar een soort software, vaak een middleware programma, zoals een message broker. In het geval van bedrijven is de winst van een makelaar gebaseerd op het ontlasten van een of beide partijen van taken die verband houden met het uitvoeren van die transacties of op het op een of andere manier waarde toevoegen aan de transacties.

Hier volgen een paar voorbeelden van verschillende soorten makelaars:

Ad-netwerk: Een bedrijf dat optreedt als makelaar tussen adverteerders die inventaris willen kopen en uitgevers die advertenties willen hosten.

Data broker: Een bedrijf dat persoonlijke informatie over consumenten verzamelt en die informatie verkoopt aan andere organisaties.

Cloud broker: Ofwel een derde persoon of bedrijf dat optreedt als tussenpersoon tussen de koper van een cloud computing dienst en de verkopers van die dienst of een softwaretoepassing die de verdeling van werk tussen verschillende aanbieders van clouddiensten vergemakkelijkt. 

Connection broker: In desktopvirtualisatie, een softwareprogramma dat de eindgebruiker in staat stelt verbinding te maken met een beschikbare desktop.