Broadcast flag

De broadcast flag is de door het Advanced Television Systems Committee voorgestelde kopieerbeveiligingscodering voor uitgezonden digitale televisie  (DTV) signalen. De vlag, ontwikkeld om ongeoorloofde herdistributie van digitale programmering te voorkomen, zou de manieren beperken waarop mensen uitgezonden inhoud zouden kunnen kopiëren. De Federal Communications Commission (FCC) heeft bepaald dat alle digitale opnameapparatuur die na 1 juli 2005 wordt geproduceerd, uitzendvlaggen moet kunnen herkennen en daaraan moet voldoen. Echter, op 6 mei 2005 heeft het U.S. Court of Appeals for the District of Columbia de FCC in het ongelijk gesteld, door te stellen dat de organisatie, door te proberen haar controle uit te breiden tot buiten de transmissie van inhoud, "duidelijk de reikwijdte van haar algemene bevoegdheid had overschreden."

Volgens sommige rapporten zou de uitzendvlag alleen hebben toegestaan dat de gemarkeerde inhoud van slechte kwaliteit zou worden opgenomen, op tape of speciale lage-resolutie DVD's. Hoewel het nog steeds mogelijk zou zijn beschermde programma's op te nemen op een apparaat dat aan de eisen voldoet, zou het niet mogelijk zijn ze te bekijken op een apparaat dat niet aan de eisen voldoet. Een ander punt van zorg is dat de "broadcast flag"-technologie zou kunnen worden gebruikt om het kijken op andere manieren te beperken. Simson Garfinkel beweerde in een artikel in MIT's Technology Review dat soortgelijke codering zou kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat mensen programma's in een andere tijd gaan bekijken of reclamespots overslaan. In een persbericht van de Electronic Frontier Foundation (EFF) werd de uitzendvlag "een ineffectieve oplossing voor een niet-bestaand probleem" genoemd, die "de kosten van DTV-apparaten zou verhogen en tegelijkertijd de waarde die zij voor de consument vertegenwoordigen zou verminderen."