Box plot

Een box plot is een grafische weergave van statistische gegevens op basis van het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en het maximum. De term "box plot" komt van het feit dat de grafiek eruit ziet als een rechthoek met lijnen die zich uitstrekken van de boven- en onderkant. Vanwege de uitlopende lijnen wordt dit type grafiek ook wel een box-and-whisker plot genoemd.

In een typische boxplot geeft de top van de rechthoek het derde kwartiel aan, een horizontale lijn in het midden van de rechthoek de mediaan, en de onderkant van de rechthoek het eerste kwartiel. Een verticale lijn loopt van de bovenkant van de rechthoek om de maximumwaarde aan te geven, en een andere verticale lijn loopt van de onderkant van de rechthoek om de minimumwaarde aan te geven. De illustratie toont een algemeen voorbeeld van een boxplot met de maximumwaarde, het derde kwartiel, de mediaan, het eerste kwartiel en de minimumwaarde met etiketten aangegeven. The relative vertical spacing between the labels reflects the values of the variable in proportion.