BOOT (build, own, operate, transfer)

Wat is BOOT (build, own, operate, transfer)?

BOOT (build, own, operate, transfer) is een publiek-privaat partnerschap (PPP)-projectmodel waarbij een particuliere organisatie een groot ontwikkelingsproject uitvoert in opdracht van een partner uit de publieke sector, zoals een overheidsinstantie. Een BOOT-project wordt vaak gezien als een manier om een groot openbaar infrastructuurproject met particuliere financiering te ontwikkelen.

Hier ziet u hoe het BOOT-model werkt: De partner uit de publieke sector sluit een contract met een particuliere ontwikkelaar - meestal een groot bedrijf of consortium van bedrijven met specifieke expertise - om een groot project te ontwerpen en uit te voeren. De partner uit de openbare sector kan een beperkte financiering verstrekken of een ander voordeel (zoals een belastingvrijstelling), maar de partner uit de particuliere sector neemt de risico's op zich die verbonden zijn aan de planning, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van het project voor een bepaalde periode. Gedurende die tijd brengt de ontwikkelaar de klanten die de aangelegde infrastructuur gebruiken, winst in rekening. Aan het einde van de gespecificeerde periode draagt de partner uit de particuliere sector de eigendom over aan de financieringsorganisatie, hetzij gratis, hetzij voor een bedrag dat in het oorspronkelijke contract is vastgelegd. Dergelijke contracten zijn meestal van lange duur en kunnen tot 40 of meer jaar lopen.

BOOT staat soms bekend als BOT (build, own, transfer). Variaties op het BOOT-model zijn BOO (build, own, operate), BLT (build, lease, transfer) en BLOT (build, lease, operate, transfer).