Booleaans

De term "Booleaans", die men vaak tegenkomt bij zoekopdrachten op het Web (en soms gespeld wordt als "booleaans"), verwijst naar een systeem van logisch denken dat is ontwikkeld door de Engelse wiskundige en computerpionier George Boole (1815-64). Bij Booleaans zoeken betekent een "en"-operator tussen twee woorden of andere waarden (bijvoorbeeld "peer EN appel") dat gezocht wordt naar documenten die beide woorden of waarden bevatten, niet slechts één ervan. Een "of"-operator tussen twee woorden of andere waarden (bijvoorbeeld "peer OF appel") betekent dat wordt gezocht naar documenten die een van beide woorden bevatten.

In computergebruik met binaire waarden kan Booleaanse logica worden gebruikt om elektromagnetisch geladen geheugenplaatsen of circuittoestanden te beschrijven die ofwel geladen (1 of waar) ofwel niet geladen (0 of onwaar) zijn. De computer kan gebruik maken van een AND gate of een OR gate bewerking om een resultaat te verkrijgen dat kan worden gebruikt voor verdere verwerking. The following table shows the results from applying AND and OR operations to two compared states:

0 AND 0 = 0 1 AND 0 = 0 1 AND 1 = 1
0 OR 0 = 0 0 OR 1 = 1 1 OR 1 = 1

For a summary of logic operations in computers, see logic gate.