Boogvlam

Een boogvlam is een ongewenste elektrische ontlading die zich door de lucht verplaatst tussen geleiders of van een geleider naar een aarding. De resulterende explosie kan brand en ernstig letsel aan apparatuur en mensen veroorzaken.

De temperatuur van een vlamboog kan meer dan 35.000 graden Fahrenheit bedragen, waardoor metaal kan verdampen en een explosie van plasma en gesmolten metaal met extreme kracht in alle richtingen kan worden gestuurd. Over het algemeen moet een elektrisch systeem op meer dan 480 V werken om een vlamboog te veroorzaken; hoe hoger het voltage, hoe groter het risico. De schade wordt zowel veroorzaakt door de explosie van de vlamboog als door de hitte die de explosie uitstraalt.

Het is mogelijk zich tegen vlamboog te beschermen met de juiste beschermingsmiddelen en, nog belangrijker, veiligheidsprocedures en training. De IEEE heeft een reeks vlamboognormen opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken tijdens de planning van faciliteiten om het risico van vlamboog in de eerste plaats te helpen minimaliseren.