Boilerplate

In de informatietechnologie is een boilerplate een eenheid van schrijven die steeds opnieuw kan worden gebruikt zonder te veranderen. Bij uitbreiding wordt het idee soms toegepast op herbruikbare programmering zoals in "boilerplate code". De term is afgeleid van de staalproductie, waar boilerplate staal is dat in grote platen wordt gerold voor gebruik in stoomketels. De implicatie is dat het schrijven van boilerplate ofwel beproefd is en sterk als "staal", ofwel dat het is uitgerold tot iets dat sterk genoeg is voor herhaaldelijk hergebruik. Juridische overeenkomsten, waaronder software- en hardwarevoorwaarden, maken overvloedig gebruik van boilerplates. De term wordt ook gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord zoals in "een boilerplate paragraaf" en ook zoals in "Het hele document was boilerplate."

Een boilerplate kan worden vergeleken met een bepaald soort sjabloon, dat kan worden gezien als een invuloefening in de vorm van een boilerplate. Enkele typische boilerplates zijn: mission statements, veiligheidswaarschuwingen, veelgebruikte installatieprocedures, copyrightverklaringen, en disclaimers over verantwoordelijkheid.

In de jaren 1890 werd boilerplate feitelijk in metaal gegoten of gestempeld, klaar voor de drukpers, en verspreid onder kranten in de Verenigde Staten. Tot de jaren 1950 ontvingen en gebruikten duizenden kranten dit soort boilerplate van 's lands grootste leverancier, de Western Newspaper Union. Sommige bedrijven verstuurden ook persberichten als boilerplate, zodat ze moesten worden afgedrukt zoals ze waren geschreven.