Bohr radius

De Bohr radius, gesymboliseerd a , is de gemiddelde straal van de baan van een elektron rond de kern van een waterstofatoom in zijn grondtoestand (laagste energieniveau). De waarde van deze straal is een natuurkundige constante; a is ongeveer gelijk aan 5,29177 x 10 -11 meter (m). Dit is 5,29177 x 10 -9 centimeter (cm) of 0,0529177 nanometer (nm). Dit is een spanwijdte die overeenkomt met ongeveer 1/10.000 van de golflengte van een straal blauw zichtbaar licht.

De Bohr radius is gebaseerd op het zogenaamde Bohr model van het atoom, genoemd naar de Deense natuurkundige en filosoof Niels Bohr (1884-1962). Bohr zag atomen als bestaande uit kleine, dichte kernen met een positieve elektrische lading, waaromheen negatief geladen elektronen in cirkelvormige banen cirkelen. Tegenwoordig beschouwen natuurkundigen dit als een oversimplificatie; de elektronen zouden de kern omgeven in bolvormige waarschijnlijkheidszones die schillen worden genoemd. De Bohr-straal is echter nog steeds een nuttige constante, omdat hij in zekere zin de kleinste gemiddelde straal weergeeft die normaal door een neutraal atoom kan worden bereikt.

Zie ook de Tabel van fysische eenheden en constanten.