Blindvermogen

In een gelijkstroomkring (DC), of in een wisselstroomkring (AC) waarvan de impedantie een zuivere weerstand is, zijn de spanning en de stroom in fase, en geldt de volgende formule:

P = ErmsIrms

waarbij P het vermogen in watt is, Erms de rms-spanning in volt, en Irms de rms-stroom in ampère. Maar in een wisselstroomkring waarvan de impedantie zowel uit reactantie als weerstand bestaat, zijn de spanning en de stroom niet in fase. Dit bemoeilijkt de bepaling van het vermogen.

In afwezigheid van reactantie geeft het product ErmsIrms het werkelijke vermogen weer, omdat het zich in tastbare vorm manifesteert (straling, dissipatie, en/of mechanische beweging). Maar wanneer er reactantie is in een wisselstroomkring, is het product ErmsIrms groter dan het werkelijke vermogen. Het overschot wordt reactief vermogen genoemd, en vertegenwoordigt energie die afwisselend wordt opgeslagen en afgegeven door spoelen en/of condensatoren. De vectorsom van het ware en reactieve vermogen wordt schijnbaar vermogen genoemd.