Bit (binair cijfer)

Een bit (afkorting van binair cijfer) is de kleinste eenheid van gegevens in een computer. Een bit heeft een enkele binaire waarde, hetzij 0 of 1. Hoewel computers meestal instructies geven die bits kunnen testen en manipuleren, zijn ze over het algemeen ontworpen om gegevens op te slaan en instructies uit te voeren in bitveelvouden, bytes genaamd. In de meeste computersystemen zitten er acht bits in een byte. De waarde van een bit wordt gewoonlijk opgeslagen als ofwel boven of onder een bepaald niveau van elektrische lading in een enkele condensator binnen een geheugenapparaat.

De helft van een byte (vier bits) wordt een nibble genoemd. In sommige systemen wordt de term octet gebruikt voor een acht-bits eenheid in plaats van byte. In veel systemen vormen vier acht-bits bytes of octetten een 32-bits woord. In dergelijke systemen wordt de instructielengte soms uitgedrukt als full-word (32 bits lang) of half-word (16 bits lang).

In de telecommunicatie is de bitsnelheid het aantal bits dat in een bepaalde tijdspanne, meestal een seconde, wordt verzonden.