Birdie

Een birdie is een vals, of fantoom, signaal dat verschijnt in een superheterodyne draadloze ontvanger.  Birdies worden intern gegenereerd, als gevolg van de uitgangen van de oscillatoren die deel uitmaken van het ontvangercircuit.  Ze klinken meestal als ongemoduleerde draaggolven -- signalen met "dode lucht."  Af en toe worden ze gemoduleerd door klikken, bromgeluiden, of hoorbare tonen.

Birdies kunnen ontstaan doordat de ontvanger is afgestemd op een frequentie die een veelvoud is van de uitgangsfrequentie van een van de interne oscillatoren.  Deze signalen staan bekend als harmonischen.  Een birdie kan ook te horen zijn op een frequentie die overeenkomt met de som of het verschil van de interne oscillatorfrequenties.  Deze signalen worden mengproducten genoemd.Birdies zijn onvermijdelijk in elke superheterodyne draadloze ontvanger.  In een goed ontworpen ontvanger komen de meeste of alle birdies echter voor op frequenties buiten het normale werkingsgebied, zodat ze weinig of geen nadelig effect hebben op de prestaties van de ontvanger.

Een birdie is niet hetzelfde als een oneigenlijke respons.  Als een ontvanger een signaal oppikt waarvan de zender op een andere frequentie werkt dan die waarop de ontvanger is afgestemd, zal de modulatie van het ongewenste signaal worden gehoord of gedecodeerd.   In sommige gevallen kunnen twee of meer sterke externe signalen zich combineren in de radiofrequentieversterker van een ontvanger, waardoor talrijke onechte reacties worden veroorzaakt.  Dit verschijnsel, dat intermodulatie ("intermod") wordt genoemd, kan een probleem vormen in grootstedelijke gebieden waar veel draadloze zenders gelijktijdig werken.