Bipolaire signalering (bipolaire transmissie)

Zie ook unipolaire signalering .

Bipolaire signalering, ook bipolaire transmissie genoemd , is een basisbandmethode om binaire gegevens over draad of kabel te verzenden. Er zijn twee logische toestanden, laag en hoog, respectievelijk vertegenwoordigd door de cijfers 0 en 1.

De illustratie hieronder toont een bipolair signaal zoals het op het scherm van een oscilloscoop zou kunnen verschijnen. Elke horizontale deling vertegenwoordigt een bit (binair cijfer). De logische 0 toestand is -3 volt en de logische 1 is +3 volt. Dit is positieve logica. Een andere mogelijkheid is dat logica 0 +3 volt is, en logica 1 -3 volt; dit zou negatieve logica zijn. Of nu positieve of negatieve logica wordt gebruikt, de spanningen die de lage en hoge toestanden vertegenwoordigen zijn gelijk en tegengesteld; in de tijd is de gemiddelde spanning ongeveer gelijk aan 0.

bipolar_signaling.gif (1536 bytes)

Een bipolair signaal lijkt op een wisselstroom (AC) rechthoekige golf, behalve dat de frequentie niet constant is. De bandbreedte van het signaal is omgekeerd evenredig met de duur van elk databit. Typische gegevenssnelheden in basisband zijn verscheidene megabits per seconde (Mbps); de duur van elke bit is dus een fractie van een microseconde.